Aki-Pekka & Astrid Sinikoski
Finland
New Ghosts

“WE DO NOT BELIEVE in Ghosts, nor in Photographs. We believe in love and we believe in each other.

The New Ghosts series deals with the relation-ship between father and daughter as well as their attempts to understand life, change, and the passing of time.

The images reflect questions of the world and around identity. Questions on adulthood and child-hood, life and death, as well as what kind of role models, ideas, standards of beauty, and scenarios of the future we give each other.

As kids, our fears are often easy to name or recognize. We are afraid of monsters, Ghosts, or the shadows behind the curtains. As we get older our fears often get more abstract. The new amorphous fears create new kinds of Ghosts into our lives, Ghosts we can’t name yet.

“EMME USKO kummituksiin, emmekä valokuviin. Uskomme rakkauteen. Ja toisiimme.”

New Ghosts kertoo isän ja tyttären suhteesta toisiinsa sekä heidän yrityksestä ymmärtää elämää, muutosta ja ajan kulumista. Kuvat nostavat esiin kysymyksiä maailmasta ja identiteetistä. Kysymyksiä aikuisuudesta ja lapsuudesta, elämästä ja kuolemasta sekä siitä millaisia esikuvia, ajatuksia, kauneusihanteita ja tulevaisuuden skenaarioita annamme toinen toisillemme.

Kun olemme pieniä pelkomme on helppo nimetä. Pelkäämme hirviöitä, kummituksia tai vaikkapa ikkunan takana olevaa puun varjoa. Varttumisen myötä peloista tulee kuitenkin usein abstraktimpia. Nämä uudet hahmottomat pelot luovat uusia kummituksia, joille meillä ei ole entuudestaan nimeä.