Anna Cherednikova
Russia
The Garden of Migrations

TRADE EXCHANGE and constant movement of goods, people, and animals introduce new botanical species in places they have never appeared before. Only 1 of 1000 among them will survive in new conditions. The most resistant species expand, and a few of them can become a problem for agriculture or environment.

This series questions the qualities of invasive plants and our relation to them. For me, it is an example of resistance and I try to see these plants from a different perspective by using them as a tool for the visual creation and experiment, making a collection of portraits of them.

In the media, we have often a very negative opinion on these invasive species, seeing them as a danger for local flora and fauna. However, our views on this subject are often prejudiced. Today we can monitor and collect invasive plants, and transform them into usable matter, for example making fibres. The matter produced from these plants can be highly valuable and sustainable.

KAUPANKÄYNNIN sekä tavaroiden, ihmisten ja eläinten liikkumisen myötä uusia kasvilajeja päätyy paikkoihin, joissa ne eivät ole ennen esiintyneet. Vain yksi tuhannesta selviytyy näissä uusissa olosuhteissa. Kaikkein kestävimmät lajit lisääntyvät ja leviävät, ja osa niistä voi muodostua ongelmaksi maataloudelle tai ympäristölle.

Tämä sarja pohtii kasvikunnan vieraslajien olemusta, meidän suhdettamme niihin ja asioita, joita voimme oppia luonnosta. Pyrin tarkastelemaan näitä kasveja uudesta näkökulmasta käyttäen niitä visuaalisen luomistyön ja kokeilun välineinä sekä kuvakokoelman osina.

Mediassa suhtaudutaan usein jyrkän kielteisesti vieraslajeihin, joiden nähdään uhkaavan paikallista kasvistoa ja eläimistöä. Tämä on kovin suppea näkökulma. Nykyisin pystymme seuraamaan, keräämään ja muuntamaan vieraslajeja käyttökelpoiseksi materiaaliksi, esimerkiksi kuitujen valmistukseen. Niistä saatava aine voi olla hyvinkin arvokasta ja ympäristöllisesti kestävää.