Huaijun Wen
China
You and I

I HAVE BEEN creating works that explore the relationship between humans and plants. I mainly use photography to examine how we humans look at these still creatures, and how we should see plants as a necessity and treat them with respect.

To rethink the relationship between humans and plants will be the first step for us to have a better understanding of nature.

TUTKIN TEOKSISSANI ihmisten ja kasvien suhdetta. Tarkastelen pääosin valokuvien avulla tapoja, joilla me ihmiset katsomme näitä liikkumattomia luontokappaleita. Samalla pyrin muistuttamaan, että meidän tulee nähdä kasvit välttämättömyytenä ja kohdella niitä kunnioittavasti.

Vasta uudistamalla ajattelumme ja suhteemme kasveihin pääsemme askeleen lähemmäs luonnon parempaa ymmärtämistä.