Michał Smandek
Poland
Skeletons

IN ORDER TO DO something for nature, we must get to know it better. We have to leave our houses and cities, go to the forest, to the mountains and desert. Being in the wild sensitizes and builds the awareness that we are part of nature.

The Skeletons project is about experiencing nature as close as possible. I was travelling through South America with a tent in my backpack. Usually before the trips, I prepared small and light objects or tools beforehand to realize my art intervention in landscape, but this time I did not. I used my tent.

A spatial arrangement made of a string-stretched aluminum tent frame serves as a sculpture installation that is open for landscape, transparent, almost invisible. The aluminum structure is made of multiple shorter elements, it can be used to create an infinite number of spatial combinations.

The shapes of the line cut the space, set points, curves, and angles, define significant planes of emptiness, disturb the sense of distance. The relationship between the form and the landscape changes depending on the point of view. The Skeletons project shows the potential of sculptural possibilities in radically raw space.

TEHDÄKSEMME JOTAKIN luonnolle, meidän tulee ymmärtää sitä paremmin. On lähdettävä kodista ja kaupungista metsään, erämaahan, merelle. Sukellus luontoon herkistää ja luo tietoisuutta siitä, että olemme itse osa sitä.

Tämä projekti käsittelee pyrkimystä mahdollisimman läheiseen luontokokemukseen. Matkasin Etelä-Amerikan halki teltan kanssa. Yleensä loin maisemakuvia, joihin yhdistin etukäteen varaamiani pikkuesineitä. Mutta tällä kertaa päätin käyttää telttaani.

Tilasommitelmassa alumiininen telttakehys muodostaa ympäristölleen avoimen veistosinstallaation, joka on läpinäkyvyydessään lähes näkymätön. Muodon ja maiseman suhde vaihtelee katsomiskulman mukaan.

Kiertäessämme veistosta löydämme siitä jatkuvasti uusia, piilotettuja muotoja – tämä luo havaintoihimme oman rytmin. Matkantekoon puolestaan sisältyy päivittäisiä toimia, jotka vakiintuvat luonnon ehdoilla tehtäviksi rituaaleiksi. Näin palaamme matkan aikana luonnon rytmiin.