Phuong Hoang
Vietnam
Microplastics

THE PROJECT VISUALIZES the invasion of microplastics, small pieces of plastic which are less than 5 mm in diameter in human beings’ daily life.

It studies and reflects how microplastics have been polluting our water sources, Rivers, and Oceans, our foods and drinks, our air, and living conditions as a crucial environmental issue.

While aesthetically provoking the perception of viewers, the Photographs aim to urge more effective action in the fight against microplastics.

PROJEKTI KUVAA mikromuovien (alle 5 mm:n kokoisten muovihiukkasten) tunkeutumista ja leviämistä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Se kertoo myös persoonalliseen tapaansa kehityksestä, jossa mikromuovit ovat muodostaneet vakavan ympäristöongelman saastuttaessaan makean veden lähteet, joet ja valtameret, kuten myös ruoan, juoman, ilman ja koko elinympäristömme.

Kuvat herättävät ja haastavat katsojan esteettistä silmää, mutta pyrkivät samalla rohkaisemaan voimakkaampaan toimintaan taistelussa mikromuoveja vastaan.