Raisa Foster
Finland
He Died for My Sins

ONE DAY I realized that I have three pieces of clothing with rabbit hair decorations hanging in my closet. The clothes that I used to wear without any second thoughts started to raise uncomfortable feelings. Why another life had to come to an ending because of my vanity?

This double-sided triptych is produced in three lightboxes that connect it to commercials and the consumer culture. On the other hand, the title and the form of the work suggest a connotation to Christianity. The work challenges us to review animal rights; do other than humans have only instrumental value, or do we recognize them as having intrinsic worth? Do I take part in exploiting others, or do I choose to protect all life?

LÖYSIN ERÄÄNÄ päivänä vaatekaapistani kolme vaatekappaletta, joissa on kaniturkiskoristeita. Vaatteet, joita joskus käytin asiaa sen enempää pohtimatta, alkoivat nyt tuntua kiusallisilta. Miksi jonkun elämän täytyi loppua minun turhamaisuuteni vuoksi?

Tämän kaksipuolisen triptyykin kolme valotaulua liittävät sen mainoksiin ja kulutuskulttuuriin. Toisaalta sen nimi ja muoto tuovat mieleen myös kristinuskon. Teos haastaa ajattelemaan eläinten oikeuksia. Onko muilla kuin ihmisolennoilla vain välineellinen arvo vai tunnustammeko niidenkin luontaisen itseisarvon? Osallistunko itse muiden eliölajien hyväksikäyttöön vai suojelenko kaikkea elämää?