Satu Miettinen
Finland
Everything Will Change

THIS SERIES consists of photographs around the thematic of climate change. These represent collaborative work with several communities both in the arctic Lapland as well as with the communities in South Africa and wanderings or walkabouts in the natural parks of Lapland. The pictures are shifting from one location to another, layered on top of each other.

In Cape Town, South Africa, the local community had to move away to give space to Cape Peninsula University of Technology. The workshop took place with local university teachers and artists thinking about the fundamentals of sustainability creating an installation of plastic flowers imitating the real ones found in Kirstenbosch.

The Lapland photos were taken in a training work-shop for reconciliation around Sámi questions. The questions of sustainability have an implicit notion of transformation or shift included in them. To achieve balance within the natural environment there is always need for transformation whether it is natural or results of the Anthropocene.

SARJAN KAIKKI valokuvat liittyvät ilmastoteemaan. Niiden taustalla on yhteistyötä useiden paikallisyhteisöjen kanssa Lapissa ja Etelä-Afrikassa sekä vaellusretkiä Lapin luonnonpuistoissa. Kokonaisuudessa kuvien sisällöt vaihtelevat monikerroksisesti paikasta toiseen.

Etelä-Afrikan Cape Townissa paikallinen yhteisö joutui muuttamaan toisaalle antaakseen tilaa Cape Peninsulan tekniselle korkeakoululle. Työpajassa paikalliset yliopisto-opettajat ja taiteilijat pohtivat kestävän kehityksen ydinkysymyksiä ja rakensivat installaation muovikukista, jäljitellen Kirstenboschista löytyneitä kasveja.

Lapin kuvat ovat peräisin saamelaiskysymysten sovitteluun liittyneessä koulutustyöpajasta. Kestävyyskysymyksiin liittyy implisiittinen oletus muutoksesta tai muuntautumisesta. Tasapainon saavuttaminen luonnonympäristössä edellyttää aina muutosta, tapahtuu se sitten luonnollisesti tai antroposeenin tuloksena.