Hae sisältöä tältä sivustolta

116 hakutulosta hakusanalla ""

Re-imagining Sustainable Futures in Business

 Haastattelu on julkaistu alunperin 4.1.2023 Springer Naturen The Source-blogissa.As this year’s World Economic Forum kicks off in Davos, we speak to Hanna Lehtimäki, Professor of Innovation......

Lue lisää

Yleissilmäys kiertotalouden nykytilaan Suomessa, osana vihreää siirtymää

Asiantuntijalausunto 16.4.2020 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle teemasta Kilpailukyky, tuottavuus ja jalostusarvon nosto Euroopan vihreässä siirtymässäKiertotalouteen siirtyminen on olennainen......

Lue lisää

Circular Economy – How can you benefit from thinking circular?

Teksti on julkaistu aiemmin European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM) -organisaation lehdessä 19.11.2021.‘Circular economy’ – an increasingly popular concept trending......

Lue lisää

Coopetition and Alignment in Circular Economy Ecosystems - Beverage Package Recycling System and Circular Economy Service Platform

The increasing pressures towards more environmentally friendly operations, drive companies to work together to forward shared objectives. To achieve system-level outcomes in advancing circular......

Lue lisää

Miten ympäristöllinen kestävyys integroidaan osaksi yrityksen strategiaa?

Teksti on aiemmin julkaistu Suomen strategisen johtamisen seura ry:n blogissa.Otsikon kysymys on varmasti jo tullut tutuksi niin pienissä kuin suurissa yrityksissä, jotka ovat heränneet......

Lue lisää

Tiedon jakaminen tärkeää tekstiiliteollisuuden siirtymisessä kohti kiertotaloutta

Mitä oletuksia ja käsityksiä suomalaisilla tekstiilialan yrityksillä on kiertotaloudesta ja kiertotalouden prosessien omaksumisesta? Entä mitä haasteita ja mahdollisuuksia suomalaiset......

Lue lisää

Webinaari: Ecological equals economical – a deep dive into circular business models

We are in the middle of a green transition, which brings with it multiple new business opportunities and innovative business models. Existing businesses are urged to change from linear, take – make......

Lue lisää

Viestinnällinen lähestymistapa arvoa tuottavaan sidosryhmäyhteistyöhön – Kontekstina kiertotalous

 Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin kiertotalouden kontekstissa tapahtuvaa arvoa tuottavaa sidosryhmäyhteistyötä viestinnällisestä näkökulmasta.Tutkimuksen empiirinen aineisto......

Lue lisää

Sinustako tohtori? Asiantuntijuus, uranäkymät ja verkostot tohtoriopintojen valttikortteina

Teksti on aiemmin julkaistu Tampereen yliopiston Opiskelijalähettiläät-blogissa.Yliopisto on loistava paikka kehittyä oman alan asiantuntijaksi – myös maisteri-/diplomi-insinöörin paperien......

Lue lisää

Kiertotalousryhmän tuella muutostoimijoiden yhteinen ääni kuuluviin?

Kiertotalouden muutostoimijat eli ihmiset, jotka tekevät kiertotalouden käsitettä ja ajatusmaailmaa tunnetuksi, puskevat kiertotaloutta yhteiskunnassamme eteenpäin, osoittaa tutkimuksemme.......

Lue lisää