TYÖPAKETTIEN VETÄJÄT

Leena Aarikka-Stenroos
Hankekonsortion johtaja

Tampereen yliopisto, Hervanta
leena.aarikka-stenroos@tuni.fi
+358 50 301 5476

Tuotantotalous, teknologialiiketoiminta
teknologialiiketoiminta, kaupallistaminen, ekosysteemit, innovaatioliiketoiminta

Tutkin  erilaisia kiertotalousekosysteemejä ja kiertotalouden liiketoiminnallisia katalyyttejä, kuten kaupallistaminen, asiakasarvo, liiketoimintamallit ja referenssit.

Google Scholar
LinkedIn

Satu Teerikangas
CE Ecosystems and Agency -työpaketin vetäjä

Turun yliopisto
satu.teerikangas@utu.fi
+358 40 706 5985

Johtaminen ja organisointi
yritysten väliset kumppanuudet, muutoksen johtaminen,  yritysostot, muutosagentit, toimijuus

Tutkimukseni keskittyy toimijuuteen ja muutosagentteihin kestävämmän huomisen puolesta.

ResearchGate
LinkedIn
Twitter

Hanna Lehtimäki
Catalysts and dynamics -työpaketin vetäjä & hankekonsortion varajohtaja

Itä-Suomen yliopisto
hanna.lehtimaki@uef.fi
+358 50 573 2742

Innovaatiojohtaminen
verkostoteoria, johtajuus suhteina, strateginen uudistuminen

Tutkin organisaatioita, strategista johtamista ja johtajuutta suhteissa tapahtuvina ilmiöinä.

ResearchGate
LinkedIn

Ari Jokinen
Change and sustainability -työpaketin vetäjä

Tampereen yliopisto
ari.k.jokinen@tuni.fi
+358 40 190 4029

Ympäristöpolitiikka
kestävyyspolitiikka, kaupunkien kestävyys

Tutkin kaupunkien kestävyyspolitiikan ja erilaisten kestävyyspolkujen vuorovaikutteista kehitystä.

Topi Turunen
Instruments and research-based guidance
-työpaketin vetäjä

Itä-Suomen yliopisto
topi.turunen@uef.fi
+358 44 279 9499

Ympäristöoikeus
kiertotalous, ympäristöoikeus

Tutkimukseni keskittyy kiertotalouden oikeuteen: esim. jätteiden tuotteistaminen sekä jäte- ja tuotesääntelyn välisen rajapinnan ongelmien selvittämiseen.

LinkedIn

Johanna Kujala
Stakeholder interaction and engagement
-työpaketin vetäjä

Tampereen yliopisto
johanna.kujala@tuni.fi
+358 50 420 1509

Johtaminen ja organisaatiot
sidosryhmäteoria ja -vuorovaikutus, kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, kestävä arvonluonti

Tutkin ja  kehitän sidosryhmäteoriaa ja -vuorovaikutusta sekä arvonluontia. Lisäksi olen kiinnostunut johtamisen etiikasta ja vahvan kestävyyden edistämisestä.

ResearchGate
LinkedIn

TUTKIJAT

Johanna Alakerttula

Tampereen yliopisto
johanna.alakerttula@tuni.fi

kiertotalous, ekosysteemit, rakentaminen, kestävä liiketoiminta

Joonas Alaranta

Itä-Suomen yliopisto
joonas.alaranta@uef.fi
+358 44 978 1709

Ympäristöoikeus
kemikaalioikeus, kiertotalous, ympäristöoikeus

Tutkin kemikaali- ja jätelainsäädännön rajapintoihin liittyviä kysymyksiä.

LinkedIn

Vaula Berg

Turun yliopisto
vaula.berg@utu.fi

Sosiaalipsykologia
sosiaalipsykologia, kestävyystoimijuus, kiertotalous, johtaminen

Tutkin yksilöitä ja ihmisyyttä kiertotalousmurroksessa.

LinkedIn

Lara Gonzalez Porras

Tampereen yliopisto
lara.gonzalezporras@tuni.fi

Johtaminen ja organisaatiot
sidosryhmäyhteistyö, kestävyys

Tutkimukseni liittyy sidosryhmäsuhteisiin ja -sitoutumiseen megaprojekteissa.

ResearchGate

Linnea Harala

Tampereen yliopisto
linnea.harala@tuni.fi

Tuotantotalous
kiertotalous, kilpailijayhteistyö

Tutkin kilpailijoiden välistä yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi.

Anna Heikkinen

Tampereen yliopisto
anna.l.heikkinen@tuni.fi
+358 44 288 5257

Vastuullinen liiketoiminta
kestävä liiketoiminta, vastuullinen liiketoiminta, sidosryhmäyhteistyö, sidosryhmäteoria

Tutkin ja toteutan hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta.

Google Scholar

Kaisa Henttonen

Itä-Suomen yliopisto
kaisa.henttonen@uef.fi
+358 50 435 2664

Tutkin CICAT2025-projektissa kestävää yrittäjyyttä ja sitä, miten kiertotaloudellisia keksintöjä luodaan ja kaupallistetaan.

Twitter

Antero Hirvensalo

Turun yliopisto
antero.hirvensalo@utu.fi
+358 50 381 9776

Tiedon luominen organisaatioissa
verkostojohtaminen, yhteiskehittäminen, keskustelunanalyysi

Kaisa Huhta

Itä-Suomen yliopisto
kaisa.huhta@uef.fi

Energiaoikeus
energiaoikeus, EU-oikeus

Tutkin EU:n energiaoikeutta ja erityisesti oikeuden ja lainsäädännön roolia energiamurroksessa.

LinkedIn

Pekka Jokinen

Tampereen yliopisto
pekka.jokinen@tuni.fi
+358 50 318 7264

Ympäristöpolitiikka
ympäristöpolitiikka ja -hallinta, kestävyysajattelu, tapaustutkimus

Keskeiset tutkimusalueeni ovat ympäristöhallinta ja kestävyys, kulutus ja ympäristö sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikka.

Academia

Google Scholar

Jenni Kaipainen

Tampereen yliopisto
jenni.kaipainen@tuni.fi

Tuotantotalous, johtaminen ja organisaatiot
strategiaprosessit, strategian uudistaminen, ekosysteemit, ekosysteemikatalyytit, strategian kestävyys

Tutkimukseni keskittyy tunnistamaan keinoja ja katalyytteja strategiaprosessien kestävämpään uudistamiseen monimutkaisissa ja rinnakkain kehittyvissä ekosysteemeissä.

LinkedIn

Katariina Koistinen

Turun yliopisto
katariina.koistinen@utu.fi
+358 50 413 1743

toimijuus, muutosagenttius, kestävyystransitio, kestävyysmuutos, kestävyystiede

Tutkin kestävyyden toimijoita kiertotaloudessa.

ResearchGate

Marika Kokko

Tampereen yliopisto
marika.kokko@tuni.fi
+358 50 447 8751

Ympäristötekniikka
kiertotalous, ympäristötekniikka, ravinnekierto

Tutkin resurssien talteenottoa yhdyskuntien ja teollisuuden sivu- ja jätevirroista biologisilla prosesseilla.

ResearchGate
LinkedIn

Heta Leinonen

Tampereen yliopisto
heta.leinonen@tuni.fi
+358 50 506 0663

Johtaminen ja organisaatiot
sidosryhmäverkostot ja -yhteistyö

Tutkin ja toteutan hankkeessa sidosryhmävuorovaikutusta.

LinkedIn

Maili Marjamaa

Tampereen yliopisto
maili.marjamaa@tuni.fi

Lotta Matikainen

Tampereen yliopisto
lotta.matikainen@tuni.fi

Johtaminen ja organisaatiot
sidosryhmäyhteistyö, kestävä liiketoiminta

Tutkimukseni keskittyy sidosryhmäyhteistyöhön ja kestävään kehitykseen.

LinkedIn

Marileena Mäkelä

Jyväskylän yliopisto
marileena.t.makela@jyu.fi
+358 40 671 7632

Yritysten ympäristöjohtaminen
kestävyystoimijuus, vastuuraportointi, vastuullinen liiketoiminta

Tutkin kestävyyden muutosagenttiuutta kiertotaloudessa.

ResearchGate

Larissa Niemi

Turun yliopisto
larissa.h.kraama@utu.fi
+358 41 544 6428

ekosysteemien johtaminen, kiertotalous

Erkki-Jussi Nylen

Tampereen yliopisto
erkki-jussi.nylen@tuni.fi

Ympäristöpolitiikka
kiertotalouden politiikka, yhteiskunnallisen muutoksen ohjaaminen

Tutkin poliittisia keinoja kiertotalouden edistämiseksi ja miten niiden avulla kiertotalousajattelua viedään käytäntöön.

Tiina Onkila

Jyväskylän yliopisto
tiina.onkila@jyu.fi
+358 40 576 7818

Yritysten ympäristöjohtaminen
kestävyystoimijuus, vastuullinen liiketoiminta, ympäristövastuu, sidosryhmät

Tutkin kestävän kehityksen ja ympäristövastuun merkitystä liiketoiminnassa, kestävyystoimijuutta, sidosryhmäsuhteita ja kestävän kehityksen raportointia. 

Google Scholar

Hanna-Leena Pesonen

Jyväskylän yliopisto
hanna-leena.pesonen@jyu.fi

Yritysten ympäristöjohtaminen
yritysten ympäristöstrategiat ja -markkinointi, materiaalivirtajohtaminen, ympäristöjärjestelmät, biotalous

Ville-Veikko Piispanen

Itä-Suomen yliopisto
ville-veikko.piispanen@uef.fi
+358 40 355 3982

Yrittäjyys
strateginen yrittäjyys, liiketoimintamahdollisuuden luominen, liiketoimintamallit

Tutkin kiertotalouden kasvuyrittäjyyttä, liiketoimintamalleja sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista.

ResearchGate
LinkedIn

Jatta Pitkänen

Itä-Suomen yliopisto
jatta.pitkanen@uef.fi
+358 46 922 8734

Innovaatiojohtaminen
johtaminen, kestävyystransitio, kiertotalous

ResearchGate
LinkedIn

Eeva-Leena Pohls

Tampereen yliopisto, Hervanta
eeva-leena.pohls@tuni.fi
+358 44 258 4416

Ympäristötekniikka, tekstiiliteknologia
kiertotalous, tekstiilikierrätys, ekosysteemi

Mari Riuttala

Tampereen yliopisto, Hervanta
mari.riuttala@tuni.fi

Tuotantotalous
kiertotalous, rakentaminen, arvopotentiaali

Sami Rusthollkarhu

Tampereen yliopisto, Hervanta
sami.rusthollkarhu@tuni.fi

Tuotantotalous
arvonluonti, tekoäly, digitaaliset teknologiat, liiketoimintamallit

Google Scholar
LinkedIn

Milla Sarja

Jyväskylän yliopisto
milla.s.sarja@jyu.fi
+358 40 832 1493

Yritysten ympäristöjohtaminen
kiertotalous, liiketoimintamahdollisuudet, ympäristöjohtaminen

Tutkimukseni liittyy yritysten kiertotalouden toteuttamiseen/kiertotalouteen siirtymiseen.

Marko Seppänen

Tampereen yliopisto
marko.seppanen@tuni.fi

ekosysteemit, alustat, systeemisyys, liiketoiminnan kehittäminen

Paula Sjöblom

Turun yliopisto
papisjo@utu.fi
+358 50 347 8974

Kielitiede
sanasto, nimistö, tekstianalyysi, retoriikka

Orcid: 0000-0002-7392-2300

Juha Suonpää

Tampereen ammattikorkeakoulu
juha.suonpaa@tuni.fi
+358 40 012 0544

Visuaalinen kulttuuri, kuvataide
visuaaliset katalyytit

Riikka Tapaninaho

Tampereen yliopisto
riikka.tapaninaho@tuni.fi
+358 40 013 1070

Johtaminen ja organisaatiot
kestävä liiketoiminta ja arvonluonti, sidosryhmäverkostot ja -yhteistyö

Tutkin ja toteutan hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta.

Veera Turku

Tampereen yliopisto
veera.turku@tuni.fi

Ympäristöpolitiikka
paikallinen ja urbaani kestävyystoiminta, väliaikaiskäytöt

Tutkin kansalaistoimintaa sekä toimijasektorien rajat ylittävää yhteistoimintaa kaupunkien kestävyyden edistämisessä.

Jarmo Uusikartano

Tampereen yliopisto, Hervanta
jarmo.uusikartano@tuni.fi

Työskentelen pääsääntöisesti CircHubs- ja CircVol-hankkeissa. Tutkimukseni keskittyy kuitenkin Hiedanrannan nollakuituun, ja keskustelen mielelläni sen ympärille rakenteilla olevasta ekosysteemistä sekä mahdollisista tutkimusyhteistyömahdollisuuksista.

Mira Valkjärvi

Turun yliopisto
mira.h.valkjarvi@utu.fi
+358 40 515 0398

Johtaminen ja organisaatiot
kiertotalous, motivaatio

Tutkin monikansallisten yritysten motivaatiota hyödyntää kiertotaloutta.

LinkedIn

Ville Virsu

Turun yliopisto
ville.virsu@utu.fi
+358 50 9165

retoriikka, diskurssianalyysi

Kristina Leppälä

Itä-Suomen yliopisto
kristina.leppala@uef.fi
+358 50 414 2718

kiertotalous, innovaatiot, mikromuovit ja terveydenhuollon teknologia

Tutkin käytäntöteoreettista lähestymistä kiertotalousilmiöihin ja terveydenhuoltoon.

LinkedIn

VUOROVAIKUTUS

Piia Nurmi
vuorovaikutusvastaava

Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi@turkuamk.fi
+358 40 355 0931

Talousmaantiede
vuorovaikutus, kiertotalouden liiketoimintamallit

LinkedIn

Inka Mäkiö

Turun ammattikorkeakoulu
inka.makio@turkuamk.fi
+358 40 355 0174

Palvelumuotoilija
palvelumuotoilu, fasilitointi, vuorovaikutus, kiertotalouden liiketoimintamallit

Marketta Virta

Turun ammattikorkeakoulu
marketta.virta@turkuamk.fi
+358 40 355 0290

Ympäristöviestintä
vuorovaikutus, kiertotalouden liiketoimintamallit, viestintä

LinkedIn

Milla Huhta

Turun ammattikorkeakoulu
milla.huhta@turkuamk.fi
+358 40 355 0822

Ympäristösuunnittelija
viestintä, vuorovaikutus,
kiertotalouden liiketoimintamallit

LinkedIn