CICAT2025 – Kiertotaloussymposiumin 2022 posterinäyttely

Osana 11.11.2022 Tampereella järjestettyä CICAT2025 – Kiertotaloussymposiumia järjestettiin posterinäyttely, jossa kiertotaloustutkijat esittelivät tutkimustaan kiertotalouden vauhdittamisesta. Voit tutustua posterinäyttelyyn myös virtuaalisesti!

Voiko kiertotalous edistää luonnon elpymistä?

Experiences catalyzing circularity in business networks: The case of concrete reuse in the construction industry

Kiertotalouden katalyytit

Sidosryhmäyhteistyö kiertotalouden muutosvoimana

Kiertotalousekosysteemiä muodostamassa

Tietoaineistolähtöinen kiertotalous kortteleissa 3D-paikkatiedon avulla

Pro gradu: Yhdessä kohti kiertotaloutta?

Coopetition for a circular economy

Kiertotalouden johtamisen tutkimuskeskus ManCE

Kiertotalouden kestävyysutopiat Suomessa vuonna 2050

Osallistuvin menetelmin kohti tulevaisuuskestävää korttelielämää

Asiakasarvo kiertotaloudessa

Us actors as catalysts of circular economy transitions!

Katalyytistä kikaksi - tutkimustulosten jalkauttaminen

Kiertotaloudentekijät-podcast

What is it to be a sustainability professional?


CICAT2025 – Kiertotaloussymposiumin 2021 posterinäyttely

Osana 11.11.2021 Tampereella järjestettyä CICAT2025 – Kiertotaloussymposiumia järjestettiin posterinäyttely, jossa kiertotaloustutkijat esittelivät tutkimustaan kiertotalouden vauhdittamisesta. Voit tutustua posterinäyttelyyn myös virtuaalisesti!

Aikastrategiat tärkeitä kestävyysmuutoksessa

Business catalysts for industrial scale circular economy business

Circular economy ecosystems: Key features and types

Kiertotalousmuutosta katalysoiva johtaminen

Biovärit osana kestävää bio- ja kiertotaloutta

Kuinka kaupungit voivat katalysoida kiertotaloutta rakennussektorilla

Visual catalysts for sustainable circular economy

Johtajuus kompleksisessa muutoksessa: Siirtymä kohti kestävää kiertotaloutta

Konsepti alueelliselle kiertotalouden osaamiskeskukselle

Well defined is half solved? Regulatory barriers for circular economy

How technologies can catalyze circular economy

The opportunities and challenges of everyday circularity

Sidosryhmäyhteistyöllä kestävään kiertotalouteen

Miten kiertotalous ymmärretään?

Finnish nutrient recycling as a circular economy ecosystem: Actors and catalysts

Kiertotalouden tulevaisuuskuvat 2050

Aktiivinen toimijuus kiertotalousmurroksen ajurina

The emergence of circular economy entrepreneurship