Politiikkasuositukset

Tutustu politiikkasuosituksiimme!

#1 Vuonna 2019 julkaistu politiikkasuosituksessamme ehdotetaan esimerkiksi paikallisten kiertotalousalustojen synnyttämistä sekä alueellisen kiertotalouspotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä. Lisäksi suositellaan kestävän kiertotaloustoiminnan tukemista ja digitaalisen verkkoalustan luomista helpottamaan sidosryhmien kohtaamista ja tiedon hyödyntämistä.

CICAT2025-politiikkasuositus #1 (2019) (pdf): Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

#2 Vuonna 2020 julkaistu politiikkasuosituksemme on kutsu jokaiselle kiertotalousmurroksen vauhdittamiseen. Julkisten organisaatioiden, järjestöjen ja yritysten toiminta tai toimimattomuus luo kiertotalousmurroksen olosuhteet, jotka vaikuttavat muutoksen suuntaan ja vauhtiin. Samanaikaisesti vaikutamme yksilöinä kiertotalousmurrokseen arkisten valintojemme kautta niin yksityishenkilöinä kuin ammattirooleissammekin.

CICAT2025-politiikkasuositus #2 (2020) (pdf): Lähde mukaan kiertotalousjuhlaan!

#3 Keväällä 2021 julkaistussa politiikkasuosituksessa esitetään neljä tutkimukseen perustuvaa tavoitetta kaupunkien kiertotalouden edistämiseksi. Suosituksen mukaisia toimia voivat soveltaa kaupunkien lisäksi kaikki kunnat ja alueet kokoon katsomatta. Kiertotalous tarjoaa kaupungeille tilaisuuden vahvistaa ympäristölle myönteistä elinkeinopolitiikkaa. Kaupungit ovat erilaisia ja niillä kaikilla on omia vahvuuksiaan nousta kiertotalouden edelläkävijöiksi.

CICAT2025-politiikkasuositus #3 (2021) (pdf): Kiertotalous kaupungin menestystekijänä

#4 Syksyllä 2021 julkaistussa politiikkasuosituksessa esitetään, kuinka sopimukset voivat olla yrityksille avuksi ja mitä yritysten tulee huomioida sopimusten laatimisessa. Sopimukset ovat tärkeä osa kestävän kiertotalouden liiketoiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Sopimukset voivat onnistuessaan toimia kiertotalouden liiketoiminnan vauhdittajina, mutta epäonnistuessaan ne voivat hidastaa tai estää kiertotaloutta edistävän liiketoiminnan kehittymistä.

CICAT2025-politiikkasuositus #4 (2021) (pdf): Kiertotalous tarvitsee sujuvaa sopimista

#5 Keväällä 2022 julkaistussa politiikkasuosituksessa esitetään tapoja, joilla kasvuhakuisten kiertotalousyritysten tarpeet saadaan mukaan kestävää kasvua edistävään yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Politiikkasuosituksessa suositellaan, että julkisen sektorin organisaatioissa ja erityisesti yrityspalvelukentässä panostetaan kiertotalousosaamiseen ja että lainsäädännössä ja ohjauksessa korostetaan ennakoitavaa ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen mukaista päätöksentekoa. Siten julkinen sektori voi tukea kiertotalousliiketoiminnan kehittymistä.

CICAT2025-politiikkasuositus #5 (2022) (pdf): Kiertotalouden startup-yritykset vauhdittavat kestävyysmuutosta ja uudistavat taloutta

 


 

Strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelmassa kootussa politiikkasuosituksessa tarkastellaan, miten voidaan edistää kiertotalouden arvonluontia, joka syntyy materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäksi kiertotaloustoimijuudesta, palveluista sekä kulutustottumusten muutoksista.

Kiertotalouden askeleet kestävään arvonluontiin: Strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman politiikkasuositus