Politiikkasuositukset

Tutustu politiikkasuosituksiimme!

#1 Vuonna 2019 julkaistu politiikkasuosituksessamme ehdotetaan esimerkiksi paikallisten kiertotalousalustojen synnyttämistä sekä alueellisen kiertotalouspotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä. Lisäksi suositellaan kestävän kiertotaloustoiminnan tukemista ja digitaalisen verkkoalustan luomista helpottamaan sidosryhmien kohtaamista ja tiedon hyödyntämistä.

CICAT2025 politiikkasuositus #1 (2019) (pdf): Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

#2 Vuonna 2020 julkaistu politiikkasuosituksemme on kutsu jokaiselle kiertotalousmurroksen vauhdittamiseen. Julkisten organisaatioiden, järjestöjen ja yritysten toiminta tai toimimattomuus luo kiertotalousmurroksen olosuhteet, jotka vaikuttavat muutoksen suuntaan ja vauhtiin. Samanaikaisesti vaikutamme yksilöinä kiertotalousmurrokseen arkisten valintojemme kautta niin yksityishenkilöinä kuin ammattirooleissammekin.

CICAT2025 politiikkasuositus #2 (2020) (pdf): Lähde mukaan kiertotalousjuhlaan!

#3 Keväällä 2021 julkaistussa politiikkasuosituksessa esitetään neljä tutkimukseen perustuvaa tavoitetta kaupunkien kiertotalouden edistämiseksi. Suosituksen mukaisia toimia voivat soveltaa kaupunkien lisäksi kaikki kunnat ja alueet kokoon katsomatta. Kiertotalous tarjoaa kaupungeille tilaisuuden vahvistaa ympäristölle myönteistä elinkeinopolitiikkaa. Kaupungit ovat erilaisia ja niillä kaikilla on omia vahvuuksiaan nousta kiertotalouden edelläkävijöiksi.

CICAT2025 politiikkasuositus #3 (2021) (pdf): Kiertotalous kaupungin menestystekijänä