Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

16.12.2019

Kiertotalous nähdään Suomessa yhtenä keinona vastata käsillä olevan ilmastokriisin asettamiin haasteisiin. Ministeriöt, yritykset ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet erilaisissa strategioissa ja tiekartoissa sen edistämiseen. Haasteena on strategioiden ja juhlapuheiden jalkauttaminen kiertotalouden liiketoimintaan sekä muutoksen aikaansaaminen yhteiskunnassa ja kuluttajien käyttäytymisessä.

Tutkimushanke CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin vauhdittaa Suomen siirtymistä nykyisestä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Keväällä 2019 tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin kiertotalouden keskeisiä sidosryhmiä. Tulokset osoittavat, että sidosryhmillä on yhteinen tahtotila edistää kiertotalouteen siirtymistä.

12. joulukuuta, 2019 julkaistussa politiikkasuosituksessa ehdotetaan esimerkiksi paikallisten kiertotalousalustojen synnyttämistä sekä alueellisen kiertotalouspotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä. Lisäksi suositellaan kestävän kiertotaloustoiminnan tukemista ja digitaalisen verkkoalustan luomista helpottamaan sidosryhmien kohtaamista ja tiedon hyödyntämistä.

Tutustu tutkijoiden politiikkasuosituksiin kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.

CICAT2025 politiikkasuositus #1

Kuvitus: Jani Ikonen