Siirry sisältöön

Artikkelit

Kestävään kasvuun tähtäävä kiertotalousliiketoiminta tarvitsee julkisen sektorin tukea

27.10.2022 10:12

Mitä kestävä kasvu on ja miten kiertotalousliiketoiminta edistää sitä?Julkisen sektorin rooli kestävän kasvun ja kiertotalousliiketoiminnan edistämisessä on erittäin tärkeä.......

Images of the future of a circular economy: The case of Finland

26.9.2022 15:33

 Artikkelissa ennakoitiin kiertotalouden vaihtoehtoisia tulevaisuuksia vuonna 2050 Suomessa. Tutkimus perustuu asiantuntijahaastatteluihin, joiden pohjalta rakennettiin neljä erilaista......

Yksilötoimija kiertotaloussiirtymän vauhdittajana: Diskurssianalyysi kestävyystoimijoiden identiteeteistä

7.9.2022 15:51

 Tämän sosiaalipsykologisen tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä kestävyysalan ammattilaisena työskenteleminen tarkoittaa identiteetin näkökulmasta: Miten nämä yksilöt puhuvat......

White paper: Kestävä ja uudistuva yhteiskunta

31.8.2022 11:02

 Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman White Paper ”Kestävä ja uudistuva yhteiskunta” tuottaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja......

Innovating for circularity: Bridging business model and supply chain design

24.8.2022 12:14

 Kiertotalouden toteuttaminen vaatii yrityksiä muuttamaan niin omaa liiketoimintamalliaan ja prosessejaan (mikrotaso) kuin toimitusketjujaan ja yhteistyösuhteitaan (mesotaso). Aihetta on......

Kaupunkien kestävyysmuutoksen projektijohtamista tarkastelevalle tutkimukselle arvostettu kansainvälinen AOM2022-palkinto

8.8.2022 10:18

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella tehty tutkimus sai parhaan toimintatutkimuksen palkinnon kansainvälisessä Academy of Management -konferenssissa (AOM) Seattlessa Yhdysvalloissa 8.......

White Paper -julkaisutilaisuus: Kestävä ja uudistuva yhteiskunta

6.7.2022 14:37

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan näkökulmista ja ratkaisun avaimista!Aika: Torstai 25.8.2022 klo 10–12Paikka: Tiedekulma, Think Lounge (Yliopistonkatu......

Kiertotalous on toimiala ja pelkkää kierrätystä – ei siis koske meitä vai koskeeko?

6.7.2022 9:33

 Me murskaamme, revimme ja nyhdämme 100 miljoonia tonnia raaka-aineita planeetastamme joka vuosi. Se vastaa 2/3 Mount Everestin massan tuhoamista joka 12 kuukauden välein. (BBC, 2021) Miksi......

Customer-Perceived Value and Its Components in Industrial Scale Circular Business Models – Comparison of Recycling and Reuse Settings Through a Multiple-Case Study

18.5.2022 9:59

 Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaista asiakasarvoa kiertotalouden tyypillisiin uudelleenkäyttöön sekä kierrätykseen pohjautuviin liiketoimintamalleihin liittyy B2B-markkinoilla, ja......

Sustainable Circular Economy in the Wood Construction Industry: A Business Opportunity Perspective

9.5.2022 11:12

 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimpiä tekijöitä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa. Kuuden puunrakennusalan yrittäjän tapaustutkimuksessa......