Skip to main content

Artikkelit

Terveydenhuollon ympäristövastuu – alustavia tuloksia haastatteluista

23.11.2020 11:54

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin, minkälainen asema ympäristövastuulla on eri sairaanhoitopiireissä ja ketkä ympäristövastuuta edistävät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla......

Circular economy in Finland: Perceptions from the textile industry

23.11.2020 11:40

Tässä pro gradu -työssä tutkittiin suomalaisten tekstiilialan yritysten käsityksiä kiertotaloudesta. Työssä tehtiin 16 puolistrukturoitua haastattelua.Tulokset osoittivat, että tekstiilialan......

Kiertotalouden kehykset: Vertailussa viranomaisviestintä ja kansalaisten määritelmät

23.11.2020 11:35

Kiertotaloudesta puhutaan mediassa, viranomaisviestinnässä ja poliittisessa keskustelussa paljon. Esimerkiksi Suomen hallitusohjelmassa sana kiertotalous esiintyy 30 kertaa, monen eri hallinnonalan......

Acceptability of Operations

17.11.2020 12:06

Kirjakappaleessa tiivistettiin aiempaan kirjallisuuteen perustuen tutkimus toiminnan hyväksyttävyyteen. Toiminnan hyväksyttävyys on arvoihin liittyvä konsepti, mikä sovelletaan tutkiessa......

Emerging Markets

17.11.2020 11:59

Kappaleessa esitellään kehittyviä markkinoita kirjallisuuteen tukeutuen. Kehittyvät markkinat ovat tärkeitä, koska valta-osa kehittyvistä maailman markkinoista on juuri kehittyviä markkinoita.......

Yritysvastuu yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla: Yritysvastuuasiantuntijoiden näkemyksiä yritysvastuun edistäjistä

3.11.2020 15:27

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä yritysvastuu merkitsee organisaatioille eri sektoreilla, ketkä ovat yritysvastuun näkökulmasta aktiivisimpia ja keskeisimpiä sidosryhmiä ja......

Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy - Multiple case study

3.11.2020 15:10

Digitaaliset teknologiat on tunnistettu keskeisiksi kiertotalouden mahdollistajiksi kiertotalouden tutkimuskentässä. Olemassa oleva tutkimus aiheesta on kuitenkin konseptuaalista ja perustuu......

Vaatekaapin sanoitettu muutos

30.10.2020 15:24

Blogiteksti julkaistu 30.10.2020 Turun yliopiston blogissaVuoden edetessä on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että komeroissamme on ihan liikaa vaatteita. Siistit työasut ja kivat juhlavermeet......

Tiedon jakaminen tärkeää tekstiiliteollisuuden siirtymisessä kohti kiertotaloutta

13.10.2020 11:27

Mitä oletuksia ja käsityksiä suomalaisilla tekstiilialan yrityksillä on kiertotaloudesta ja kiertotalouden prosessien omaksumisesta? Entä mitä haasteita ja mahdollisuuksia suomalaiset......

Kestävä kiertotalous edistyy – pandemian rinnalla

29.9.2020 14:12

CICAT2025-hankkeen kolmannessa vuosiseminaarissa keskusteltiin siitä, miten systeemistä muutosta kohti kestävää kiertotaloutta vauhditetaan toimijuuden kautta. Vuosiseminaarissa otettiin myös......