Skip to main content

Artikkelit

Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

14.7.2020 12:04

Tutkimus käsittelee sosiaalista yrittäjyyttä osana kiertotalouden vauhdittamista. Artikkelissa kuvataan Entocube, suomalainen sirkkojen kasvatukseen erikoistunut edelläkävijäyritys ja......

Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case

6.7.2020 15:29

Tutkimuksessa selvitettiin miten strategisen uudistumisen prosessi rakentuu ja mitä erityispiirteitä sen eri vaiheissa ilmenee. Pitkittäinen tapaustutkimus toteutettiin Neste Oyj:llä, joka on......

Ekosysteemikartoitus: Kotimaisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

6.7.2020 14:12

Tutkimus käsittelee tekstiilien kiertotaloutta suomalaisen tekstiilikierron ekosysteemin rakentumisen näkökulmasta. Ekosysteemikartoituksessa tutkittiin ekosysteemissä esiintyviä......

Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä

6.7.2020 14:04

Tutkielmassa pureudutaan ympäristövastuutyössä koettuihin tunteisiin, niitä aikaansaaviin tekijöihin ja ympäristövastuutoimijoiden tunteiden hallinnan keinoihin. Tutkielmassa muodostettiin......

Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach

6.7.2020 13:56

Tämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää rajallista nykytietoa siitä, kuinka strategian uudistamisen prosessi kohti ympäristöllistä kestävyyttä ja sen liiketoimintaekosysteemi ovat......

Poikkeustilasta kestävään tai kestämättömään elvytykseen

18.6.2020 14:49

Koronapandemia on ”planeetan kokoinen koe”, joka huojuttaa globaalia taloutta. Se on tuonut esille haavoittuvuutemme. Mutta poikkeustilanne voi tarjota myös arvokkaan ”pysähdyspaikan”, jolta......

Miksi olla kuluttaja, kun voi myös olla osallistuja ja kehittäjä?

16.6.2020 14:27

Kiertotalous on vasta saapunut kaupunkeihin ja osittain myös ihmisten arkeen. Kaupunkilaiset saattavat mieltää sen jätehuolloksi, kuten jätteiden kierrättämiseen tai joidenkin tuotteiden......

Kestävään kiertotalouteen siirtyminen vaatii rohkeaa asennetta ja valmiutta yhdessä oppimiseen

12.6.2020 13:16

Kiertotalous-paneelikeskustelu, Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 12.3.2020Juuri ennen kuin koronavirustilanne sulki Suomen järjestettiin Tampereella maaliskuussa 2020 kahdeksannet......

End-of-Waste-päätökset helposti saataville

11.6.2020 12:25

CICAT2025-hankkeen tutkimuksen perusteella yksi kaikkein tärkeimmistä kiertotalouden esteistä on jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan sääntelyn epäselvyys.  Hankkeen blogissa on jo......

Kiertotalousministeri kirittämään kiertotalouteen siirtymistä

5.6.2020 13:27

Siilot ylittävä yhteistyö on joulukuussa 2019 julkaistun CICAT2025-tutkimuskonsortion ensimmäisen politiikkasuosituksen tärkein viesti. Tarvitsemme siilot ylittävää, tiivistä yhteistyötä......