Skip to main content

Artikkelit

Miten pandemia katalysoi kestävää kiertotaloutta?

8.4.2020 10:25

Viikko sen jälkeen, kun Delhissä, yhdessä maailman saastuneimmassa kaupungissa, oli asetettu COVID-19-pandemian vuoksi ulkonaliikkumiskielto, saimme intialaiselta tutkijakollegaltamme kuvan......

Kiertotalouden ekosysteemit – mistä on kyse ja millaisia ne ovatkaan?

3.4.2020 16:00

Viime aikoina ekosysteemi-sanaa on alettu käyttää enenevässä määrin, myös kiertotalouden yhteydessä. Puhutaan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemeistä, tekstiiliekosysteemistä,......

Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions

17.3.2020 14:49

Teorian luonti on oleellinen osa tutkijan työtä. Tässä julkaisussa keskitymme siihen, miten teoriaa kehitetään. Keskityimme empiirisesti yritysostojen ja fuusioiden (M&A) tutkimuskenttään.......

Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta

17.3.2020 14:44

This explorative study demonstrates that Hiedanranta living lab hosts the nutrient recycling experiments and facilitate cooperation among authorities, businesses, research organizations and users to......

Circular economy center: a concept for sustainable innovative constitutions

17.3.2020 14:37

Kiertotalous vaatii lähtökohtaisesti uusia liiketoimintamalleja, joihin liittyy olennaisesti monitoimijainen yhteistyö. Toistaiseksi tällaisia organisaatioita tarkastellaan tiedekentässä......

Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions

17.3.2020 14:28

Opinnäytetyössä luodaan yleiskonsepti kiertotalousorganisaatioille. Työn tuloksina ovat kiertotalouskeskuksen määritelmä, luokittelukehys keskuksille sekä 20 käytännöllistä esimerkkiä......

How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy: Four innovation-driven value creation logics

17.3.2020 14:22

Kiertotalouden arvoehdotelmat heijastelevat neljää eri arvonluontilogiikkaa: palauttamista, jakamista, optimointia, ja korvaamista. Palauttamisen logiikassa tärkeää on yrityksen kyvykkyys......

Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers

17.3.2020 14:02

Digitalisaatio edistää kiertotaloutta yritystasolta lähtien. Liiketoiminnan digitalisointi edistää jo nyt kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkiksi mahdollistamalla tuotteiden sijainnin ja......

Panel discussion on Sustainable Circular Economy 12.3.2020, Tampere University

5.3.2020 13:30

Panel discussion on Sustainable Circular Economy 12.3.2020, Tampere UniversityA panel discussion on sustainable circular economy takes place as a part of the 8th annual Responsible Business Research......

Visuaaliset ja kielelliset katalyytit

19.2.2020 9:13

Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää, että muutamme perustavalla tavalla toiminta- ja ajattelutapojamme niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa. Tämä muutoksen tarve......