Siirry sisältöön

Artikkelit

Elävät kaupunkilaboratoriot: kulttuuritoimijat Tampereen hiedanrannan uudistajina

5.3.2021 12:49

Tutkimme, miten kaupunkilaboratoriot auttavat julkishallintoa vastaamaan uusiin ja kestävyyshaasteisiin, ja analysoimme Tampereen Hiedanrannan kaupunkilaboratoriota uutena keinona edistää......

Financial Drivers and Inhibitors of Circular Economy Business

5.3.2021 12:35

Huolimatta rahoitusalan kasvavasta kiinnostuksesta kestävää kehitystä kohtaan, rahoitusalan suuresta roolista kestävän kehityksen tavoittelussa, akateemikkojen kiinnostuksesta rahoituksen ja......

Triggering sustainability communication in a B2B context: combining action research and sensemaking

5.3.2021 11:55

Tämä on toimintatutkimus vastuullisuusviestinnän käynnistämistä laivanrakennusverkostossa. Tutkimuksen aineistona oli 16 haastattelua. Tässä tunnistettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat......

Stakeholder interests in a transition towards sustainable circular economy

25.2.2021 11:51

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin sidosryhmien kiertotalouteen liittyviä intressejä Suomessa. Tapaustutkimuksen kohteena oli CICAT2025-tutkimusprojektissa tunnistetut keskeiset sidosryhmät.......

How do stakeholders understand sustainable circular economy - consesus or contradictions?

4.2.2021 16:12

Tutkimus tarkastelee sitä, miten kiertotaloutta edistävät avainsidosryhmät Suomessa ymmärtävät kiertotalouden ja sen yhteyden kestävään kehitykseen. Tutkimus on osa CICAT2025 Kiertotalouden......

Sidosryhmien intressit kestävän kiertotalouden edistämiseksi Suomessa

4.2.2021 16:04

Osana strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa CICAT2025-tutkimuskonsortiota tarkastelemme kiertotaloutta sidosryhmävuorovaikutuksen näkökulmasta. Tässä katsauksessa esittelemme......

’’Ne on ihan sellasia pieniä asioita mut sil on valtavaa vaikutusta’’- Jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden rooli ekoinnovaatioprosessissa

4.2.2021 15:51

Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä työntekijöistä lähteviin ekoinnovaatioihin jätteenkuljetuspalveluiden kontekstissa. Tutkimus selvitti jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden......

Understanding stakeholder influence: Lessons from a controversial megaproject

4.2.2021 15:40

This study explores stakeholder influence in megaprojects by examining a controversial pulp mill project in Uruguay. The theoretical framework is based on stakeholder theory, focusing on stakeholder......

Applying the circular economy to a business model: an illustrative case study of a pioneering energy company

4.2.2021 15:32

Vaikka kiertotalous on herättänyt keskustelua liiketoimintamallitutkimuksessa, kiertotalousliiketoimintamallien ymmärtäminen ja niiden arvonluontimahdollisuudet ovat empiirisesti olleet......

Yhteistyötilaisuuksien sarja starttasi!

3.2.2021 7:59

Pääsimme 28.1. kuulemaan uusimpia CICAT2025-hankkeesta saatuja kiertotalouteen liittyviä tutkimustuloksia. Webinaarisarja on kolmeosainen ja siinä kuullaan tutkimustuloksia ja niiden soveltamista......