Stakeholder Engagement in a Sustainable Circular Economy: Theoretical and Practical Perspectives

08.12.2023

 

Kiertotaloudesta on muodostunut yksi keskeisimmistä ratkaisuista nykyajan sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen. Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää eri organisaatioiden, instituutioiden ja sidosryhmien tukea ja osallistumista yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Tämä toimitettu teos tarkastelee sidosryhmien roolia ja merkitystä kestävässä kiertotaloudessa moninaisista teoreettisista ja käytännön näkökulmista. Ymmärrämme kestävän kiertotalouden väylänä ympäristöystävällisempään ja sosiaalisesti osallistavampaan yhteiskuntaan ja sidosryhmien osallistumisen tärkeänä työkaluna tämän matkan vauhdittamisessa.

Teos tarjoaa syvällisen, tutkimukseen perustuvan katsauksen siitä, kuinka sidosryhmien sitoutuminen voi vauhdittaa siirtymistä kohti kestävää kiertotaloutta ja edistää kestävää muutosta. Se tarjoaa ajankohtaisia teoreettisia ja käytännön näkökulmia kiertotalouden parissa työskenteleville tutkijoille, päättäjille ja käytännön toimijoille.

Tekijät: Johanna Kujala, Anna Heikkinen ja Annika Blomberg, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Palgrave Macmillan

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt, tutkijat ja opiskelijat

Lisätiedot tutkimuksesta:

Johanna Kujala
johanna.kujala@tuni.fi

Anna Hannula
anna.hannula@tuni.fi

Annika Blomberg
annika.blomberg@tuni.fi