Lifecycle extension of single-use medical device sensors: Case study of an engineering sustainability transition program

08.12.2023

 

Kuvaamme prosessit ja todentamistestit, jotka eräs lääkinnällisten laitteiden suunnitteluryhmä (kirjoittajat) suoritti ensimmäisen kestävään kehitykseen siirtymistä koskevan hankkeensa aikana kaupallistetun kertakäyttöisen anturituotteen osalta; laitteeseen ei tehty muutoksia. Tämä anturi koostui herkistä muoveista, geeleistä, metalleista ja elektronisista osista, ja se oli tarkoitettu suoraan ihokontaktiin sairaalapotilaiden kanssa.

Suunnitteluhankkeen tavoitteena oli pidentää kertakäyttölaitteen säilyvyysaikaa 12 kuukaudesta 24 kuukauteen, mikä käytännössä kaksinkertaistaa laitteen käyttöajan. Asiakkaat pyysivät muutosta: he halusivat vähentää vanhentuneiden tuotteiden romuttamista kentällä. Artikkelissa kerrotaan laajasta ja tarkoin säännellystä testauksesta ja suunnittelutyöstä. Laite läpäisi tiukan testauksen ja säilyvyysaikaa pidennettiin; tämä edistysaskel on esimerkki siitä, miten tuotteen käyttöikää voidaan pidentää kestävään kehitykseen siirtymisten aikana, eikä tuotetoimituksiin tule seisokkiaikaa. Koska lääkinnällisten laitteiden jäte aiheuttaa paljon päästöjä maailmanlaajuisesti, on tärkeää tarkastella nykyisiä lääkinnällisiä laitteita ja määrittää, miten ne voidaan muuttaa kestävämmiksi. Tämä artikkeli lisää alkavaa tietämystä siitä, miten syvällistä, yksityiskohtaista ja intensiivistä työtä on tehdä, kun voimakkaasti säänneltyjä, kertakäyttöisiä vanhoja lääkinnällisiä laitteita muutetaan kestävämmiksi tuotteiksi.

Artikkelissa esitetään yksityiskohtaisia vaiheita, joita lääkinnällisten laitteiden suunnittelu- ja markkinointitiimien on otettava huomioon suunnitellessaan uusia tuotteita tai harkitessaan vanhoja tuotteita uudelleen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tutkimus osoitti myös, että säänneltyjen tuotteiden siirtäminen kohti kestävyyttä on huomattava ponnistus. Asiakkaiden panos oli keskeinen tekijä ponnistelujen käynnistämisessä; asiakkaan ääni on arvokas kestävän kehityksen indikaattori, ja tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa auttoi muodostamaan liiketoiminta-ajatuksen tälle kestävään kehitykseen siirtymiselle. Vaikka laite ei ollutkaan täysin kestävä tai kiertokulkuinen ponnistelun lopussa, anturin säilyvyysajan pidentyminen vähensi huomattavasti tarvetta romuttaa vanhentuneita antureita; tämä parannus vähentää jätettä ja kustannussäästöjä ja tuo lisäarvoa asiakkaalle. Jokainen aito ponnistus kohti kestävämpää tuotetta on myönteinen askel kohti kestävään kehitykseen siirtymistä. Tämä on esimerkki siitä, miten paljon työtä on tehtävä, jotta olemassa olevasta teknisestä tuotteesta saadaan kestävä.

Tekijät: Kristina Leppälä (UEF, GE HealthCare), Laura Vornanen (GE HealthCare), Outi Savinen (GE HealthCare)

Julkaistu: Journal of Cleaner Production

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Lääketieteellisten laitteiden valmistajat, joilla on asennettuna kertakäyttöisiä laitteita, joita he haluaisivat tehdä kestävämmiksi

Tulosten hyödyntäminen: 

Kestävyys on ongelma lääkinnällisissä laitteissa, erityisesti kertakäyttöisissä kertakäyttötuotteissa. Artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti pilottihankkeesta, jonka tarkoituksena oli kaksinkertaistaa olemassa olevan kertakäyttöisen lääkinnällisen laitteen anturin elinkaari. Artikkelissa tarkastellaan hanketta, säännöksiä, todentamistestausta ja jäljellä olevia haasteita. Artikkeli toimii käytännönläheisenä ja asiantuntevana viitteenä, joka auttaa lääkinnällisten laitteiden yrityksiä matkalla kohti kestäviä asennettuja tuotteita. Artikkelista käy myös ilmi, että tehtävä ei ole yksinkertainen eikä suoraviivainen. Tämänkaltaisia haasteita ja tehtäviä on tulossa lääkinnällisten laitteiden valmistajille, kun ne siirtyvät kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Kristina Leppälä
kristina.leppala@uef.fi