Customer-perceived value in the circular economy: A multidimensional framework

21.02.2024

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kiertotalous uudelleenmäärittelee yritysasiakkaitten arvokokemuksia, ja miten hyvin toimittajat ovat perillä tästä asiakasarvosta. Teimme laadullisen haastattelututkimuksen viiden toimittajayrityksen sekä heidän 12 yritysasiakkaansa kanssa useita teollisuudenaloja kattaen, hyödyntäen täten laajasti arvokasta suoraan asiakkailta kerättyä dataa. Tutkimuksemme osoittaa, että kiertotalous muuttaa jo lineaaritaloudessa tunnistettuja asiakasarvon dimensioita (taloudellinen, funktionaalinen, suhde-, sekä identiteettiarvo) sekä luo niiden rinnalle uusia dimensioita (eettinen, strategisen sopeutumisen, sekä systeeminen arvo). Lisäksi tuloksemme kertovat, että kiertotaloustoimittajat eivät tyypillisesti täysin ymmärrä yritysasiakkaidensa kokemuksia asiakasarvosta usean dimension osalta. Etenkään systeemistä arvoa toimittajat eivät ota huomioon riittävästi. Asiakasarvo on olennainen katalyytti kaikelle liiketoiminnalle, kuten myös kiertotaloudelle. Siksi tutkimuksellamme on CICAT2025-hankkeen tavoitteiden mukaisesti mahdollisuus vauhdittaa kiertotalouden kehittymistä useilla eri toimialoilla.

Tekijät: Mikko Sairanen, Leena Aarikka-Stenroos ja Jenni Kaipainen, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Industrial Marketing Management

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Monenlaiset kiertotalousyritykset, mutta erityisesti ne, joilla on teollista B2B-liiketoimintaa.

Tulosten hyödyntäminen: Tuloksemme auttavat toimittajayrityksiä a) identifioimaan ja kartoittamaan tuottamiaan arvodimensioita käyttäen apuna uutta viitekehystämme b) asiakasarvon strukturoidussa kommunikoinnissa asiakkaille c) luomaan uusia ja asiakalähtöisempiä arvolupauksia sekä hiomaan markkinointistrategioita d) identifioimaan asiakasarvon osia, jotka he ovat tähän asti mahdollisesti jättäneet huomiotta. Asiakasyrityksen voivat puolestaan hyödyntää tuloksia a) analysoidakseen omia arvokäsityksiään yksityiskohtaisemmin b) parantaakseen päätöksentekokriteerejään tämän analyysin pohjalta c) kehittääkseen arvoon liittyvää kommunikointia ja keskustelukulttuuria yrityksessään.

Lisätiedot tutkimuksesta: 

Mikko Sairanen
mikko.sairanen@tuni.fi