Domination of Managerial and Technical Frames—How the Circular Economy Is Reported in Finnish Business

21.02.2024

 

Artikkelissa tutkittiin suomalaisten yritysten kiertotalousraportointia. Artikkelissa on käyty läpi suurten yritysten vastuullisuusraportit (32 kpl). Tulokset osoittavat kolme asiaa. Ensinnäkin kiertotalousraportointi on käynnistymässä suomalaisissa yrityksissä: 9 yritystä ei vielä raportoi, 15 raportoi jonkun verran ja 8 yritystä raportoi jo merkittävästi. Toiseksi kiertotaloudesta raportointi oli kolmen tyyppistä: johtamiskäytäntöjä (kuten tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja kiertotalouskoulutusta), teknisiä ratkaisuja (kuten kierrätystä ja jätehuoltoa) sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kolmanneksi yksittäisinä kohtina yleisimmät olivat kierrätykseen liittyvät toiminnot ja kiertotalouden tärkeyden. Kiertotaloutta pidettiin tärkeänä toimintana, koska esim. ilmastomuutos, EU-päätökset ja muoviin liittyvät ongelmat. Artikkeli liittyy keskeisesti CICAT2025-hankkeeseen, kun hankkeessa tutkittiin erilaisten yritysten kiertotaloustoimia.

Tekijät: Marileena Mäkelä ja Tiina Onkila, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu: Circular Economy and Sustainability

Tulosten hyödyntäjät: Yritykset, vähintäänkin isot yritykset, jotka julkaisevat vastuullisuusraportteja

Tulosten hyödyntäminen: Artikkeli loi katsaukset kiertotalousraportoinnin tilaan. Yrityksiä kannustetaan raportoimaan erilaisista kiertotaloustoimista ja pohtimaan kriittisesti, että kiertotalous ei ole pelkkää kierrätystä.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Marileena Mäkelä
marileena.t.makela@jyu.fi