Project-based practices for promoting a sustainability transition in a city organization and its urban context

08.12.2023

 

Tutkimme projektia, joka kehitti kestävän kiertotalouden ratkaisuja kaupungissa. Tutkimuksemme on kahden vuoden mittainen toimintatutkimus. Tapasimme projektitiimin kanssa säännöllisesti ja tutkimme projektin arjen käytäntöjä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten projektitiimi, jolla ei ole hierarkkista valtaa antaa määräyksiä tai delegoida muutokseen liittyviä tehtäviä kaupunkiorganisaatiossa, pystyy saamaan arjen käytäntöjen kautta muutoksia aikaan omassa organisaatiossa ja kaupungin sidoryhmäorganisaatioissa. Tutkimuksemme tarjoaa uusia oivalluksia kiertotalousmuutosta edistävien projektien kaksoisroolista eli siitä, miten projekti saa aikaan muutosta kaupunkiorganisaatiossa ja samalla tukee kaupungin roolia kestävyysmuutoksen johtajana alueellisesti.

Tämän tutkimuksen tulokset rohkaisevat kiertotaloutta edistävissä projekteissa työskenteleviä luottamaan siihen, että arjen käytännöillä on vaikutusta kestävän kehityksen muutokseen isäntäorganisaatiossa ja organisaation sidosryhmissä. Artikkeli kuvaa projektitiimin työtä monipuolisesti ja antaa ideoita kestävän kehityksen ja kiertotalousprojektien suunnitteluun, suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin. Tutkimus kannustaa tutkijoita ja käytännön kestävyystoimijoita vuoropuheluun ja yhdessä oppimiseen kestävän kiertotalousmuutoksen tekemisessä.

Tekijät: Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto; Ari Jokinen, Tampereen yliopisto; Jatta Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: International Journal of Project Management

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluepolitiikka, suuret yritykset eri aloilla, Kuntaliitto

Lisätiedot tutkimuksesta:

Hanna Lehtimäki
hanna.lehtimaki@uef.fi

Ari Jokinen
ari.k.jokinen@tuni.fi