Kiertotalouden vauhdittajia palkittiin Helsingissä

15.11.2023
Kuva: Vesa-Matti Väärä

CICAT2025-hanke on tuottanut tutkimustietoa kiertotaloutta vauhdittavista tekijöistä, kuten liiketoimintamalleista, lainsäädännöstä ja kielestä, viiden vuoden ajan. Vuoden lopulla päättyvän hankkeen tuloksia juhlittiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 9.11.2023. Päätösjuhlan yhteydessä palkittiin myös kiertotaloutta Suomessa esimerkillisesti omalla toiminnallaan edistäneitä henkilöitä, organisaatioita ja aloitteita.

Kiertotaloutta edistetään Suomessa eri tavoin ja eri tahoilla. Tämä näkyi Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin – CICAT2025 -hankkeen päätösjuhlassa, kun lavalle kutsuttiin kiertotaloutta esimerkillisesti edistäneitä henkilöitä vastaanottamaan CICAT2025-hankkeen myöntämän palkinnon. Palkintokategorioita oli kymmenen, ja palkintoja muun muassa kiertotalousyritysten esilletuomisesta, kiertotalouden visualisoinnista, kiertotalouteen kannustavasta kielenkäytöstä ja uuden liiketoiminnan luomisesta.

Palkinnon saivat Elina Saarinen (Uusiouutiset), Inka Leisio (Lassila & Tikanoja), graafikko Jani Ikonen, Timo Huhtamäki (Emmy Clothing Company), Jouko Urmas (Ekoteollisuuspuistojen verkosto), Samuli Laurikainen (Silmusalaatti/Snafu Oy), Saara Karkulahti (Pohjois-Savon ELY-keskus), Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland), Sakari Ermala (Verte Oy), Matti Aistrich, Heikki Sorasahi,​ Nani Pajunen ja Samuli Laita (Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista)​.

– Halusimme tuoda näkyväksi sen monipuolisen työn, jota kiertotalouden edistämiseksi Suomessa tehdään. Kiertotalous etenee monella rintamalla eikä se ole aina näkyvää. Kaikkia tahoja ja tekoja kuitenkin tarvitaan, jotta voimme siirtyä kestävään kiertotalouteen, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopistosta.

Voittajat kategorioineen ja perusteluineen on listattu alle. Tilaisuuden tallenteen voit katsoa täältä.

Kiertotaloustulosten levittäminen

Elina Saarinen / Uusiouutiset 

Uusiouutiset on väsymätön kiertotaloustiedon levittäjä. Uusiouutisissa julkaistaan uusimmat kiertotaloustulokset ja sinne koostetaan parhaat kiertotalousuutiset. Uusiouutisten Elina Saarinen on aina siellä, missä kiertotaloutta edistetään, ja hän uutisoi kiertotalouden kentältä taidokkaasti ja tarkasti.

Kiertotalouden visualisointi

Jani Ikonen, graafikko

Jani Ikosen visuaalisen kerronnan osaaminen ja vuorovaikutus tutkijoiden kanssa on vahvistanut ja rikastanut tutkimushankkeen viestintää. Janin oivaltavat ja humoristiset kuvat hankkeen julkaisemissa kikoissa, politiikkasuosituksissa, kotisivuilla ja viestintämateriaaleissa herättävät pohtimaan systeemisen kiertotalousmuutoksen monia eri näkökulmia. Janin luovuus ja taiteilijuus on nostanut CICAT2025-hankkeen tutkimusviestinnän ennakoimattoman korkealle tasolle.

Kiertotalousyritysten esilletuominen

Matti Aistrich, Heikki Sorasahi, Nani Pajunen, Samuli Laita / Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista (Sitra)

Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista on erinomainen innovaatio. Se kokoaa yhteen suomalaiset suuret ja pienet kiertotalouden edelläkävijäyritykset, jotka omilla kestävyysratkaisuillaan edistävät Suomen strategista tavoitetta tulla kiertotalouden pioneerimaaksi v. 2035. Itä-Suomen yliopiston Kestävien innovaatioiden tutkimusryhmän yrittäjien kanssa tekemien kymmenien haastatteluiden perusteella lista on tarjonnut muun muassa yrittäjille näkyvyyttä ja luonut pohjaa yllättävillekin yhteistyökuvioille. 

Kiertotalouteen kannustava kielenkäyttö

Inka Leisio / Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja on yrityksenä kiertotaloutta edistävän viestinnän uranuurtaja Suomessa. Se on nostanut kiertotalouden rohkeasti ja johdonmukaisesti näkyväksi osaksi brändiään. Lassila & Tikanoja tuo viestinnässään esiin kiertotaloutta konkreettisella ja havainnollisella tavalla. Yrityksen viestintä on oivaltavaa, positiivista ja innostavaa. Se esittää kiertotalouden mahdollisuudet ja tavoitteet ymmärrettävinä ja saavutettavina niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Toimijuus kiertotaloudessa  

Timo Huhtamäki / Emmy Clothing Company

Timo Huhtamäki on Emmy Clothing Companyn toimitusjohtaja. Emmy Clothing Company toimii kiertotalouden ytimessä myydessään second hand -vaatteita. Omilla kotisivuillaan Timo kutsuu itseään kiertotalouden lähettilääksi. Timo osallistuu rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun kiertotalous- ja second hand -näkökulmilla. Hän ottaa kantaa nykymallin ja sen muutoksiin ja näin ajaa kiertotalousmuutosta eteenpäin tietoisuuden lisäämisen kautta. 

Kiertotalousekosysteemien kehittäminen

Jouko Urmas / Ekoteollisuuspuistojen verkosto 

Ekoteollisuuspuistojen verkosto on jo varhain tunnistanut synergiat paikallisten, erilaisten alueellisten puistojen välillä. Keskinäisen kilpailun sijaan verkostoon kuuluvat puistot ovat yhdessä edistäneet yhdessä asiaa kehittämällä tietoa, tietoisuutta ja käytänteitä. Ekoteollisuuspuistojen verkosto ulottuu laajasti Suomeen ja mukana olevat puistot vahvistavat sekä kestävää aluekehitystä että kestävää kiertotaloudellista liiketoimintaa useilla teollisuuden aloilla. Ekoteollisuuspuistojen verkosto on erinomainen suunnan näyttäjä siitä, miten monen toimijan verkosto voi yhdessä edistää kiertotaloutta Suomessa.

Uuden liiketoiminnan luominen kiertotaloudessa

Samuli Laurikainen / Silmusalaatti Oy

Yrittäjä Samuli Laurikainen on perinteisen toimialan, ruoantuotannon, yksi uudistajista.  Hän ottaa huomioon myös kestävyyden sosiaalisen puolen esim. rekrytoinneissa. Laurikainen osallistuu monipuolisesti kestävyyden ja kiertotalouden sanoman ja ymmärryksen levittämiseen.  Hän tavoittaa sanomallaan monenlaiset yleisöt mm. sosiaalisessa mediassa. 

Kiertotalouden mahdollistaminen julkisen toiminnan kautta

Saara Karkulahti / Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kiertotalouspalkinto kilpailu osoitti innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä kiertotalouden vauhdittamiseksi alueella. Kilpailu kannusti monenlaisia alueen yrityksiä, yhteisöjä ja yksittäisiä toimijoita kertomaan kiertotalousteoista. Kilpailun saama huomio lisäsi tietoa ja kiinnostusta kiertotaloutta kohtaan.

Liiketoiminnan uudistaminen kiertotaloudenmukaisemmaksi

Anne Kaiser / Saint-Gobain Finland

Saint Gobain on näyttänyt esimerkkiä liiketoiminnan uudistamisesta kiertotaloudenmukaisemmaksi rakennusalalla. Saint Gobain pyrkii edelläkävijyyteen tarjoamalla kestävämpiä ratkaisuja rakennusalalle muun muassa kipsilevyjen kierrätyksellä ja kierrätyslasin hyödyntämisellä. Lisäksi Saint Gobain on edistänyt yhteistyötä kiertotalouden vauhdittamiseksi myös erilaisissa verkostoitoissa ja hankkeissa, esimerkkinä kansainvälinen Wool2Loop-projekti. Saint Gobainin toiminta on osoittanut, miten yksittäinen yritys voi toimia suunnannäyttäjänä kestävän kiertotalouden edistämisessä omalla alallaan.

Sidosryhmäyhteistyön edistäminen kiertotaloudessa 

Sakari Ermala / Verte Oy

Sakari Ermala on aktiivinen verkostoituja ja kiertotaloutta eteenpäin puskeva, onnistuneen sidosryhmäyhteistyön tekijä. Hän avaa ovia tutkimusyhteistyölle, on kiinnostunut uusimmasta tutkimustiedosta ja käy keskusteluja tutkijoiden kanssa edistääkseen kiertotaloutta Suomessa. Tampereen yliopiston sidosryhmätutkijoiden tekemissä haastatteluissa Sakari mainittiin useamman kerran vahvana sidosryhmäverkostoitujana.