Kiertotalouden katalyytit

CICAT2025 työpaketti 3 tunnistaa ja analysoi katalyyttejä, jotka edistävät kiertotalouden siirtymistä innovaatioekosysteemeistä liiketalousekosysteemeihin. Tutkimamme katalyytit liittyvät teknologiaan, liiketoimintamalleihin, organisoitumiseen ja johtamiseen, sääntelyyn, kestävyys suunnitteluun, kieleen ja visuaalisuuteen. Tuloksena luomme laaja-alaisen käsityksen siitä, miten eri katalyytit toimivat yhdessä kiertotalouden edistämiseksi.

Takaisin edelliselle sivulle

Ajankohtaista

Mikä ihmeen katalyytti?

CICAT2025-tutkimuksen keskiössä on kiertotaloutta vauhdittavat tekijät eli kiertotalouden katalyytit. Kiertotalouden katalyyttina voi toimia niin uudenlainen prosessointiteknologia, liiketoiminta-......

Rakentamisen kiertotalouden katalyytit

CICAT2025 pyrkii edistämään kiertotaloutta ja hiilineutraaliustavoitteen toteutumista tunnistamalla monialaisia kiertotalouden ajureita ja hyödyntämällä niitä kiertotalouden......

Ruoka- ja ravinnekierron katalyytit

 Kiertotalouden katalyyttien kartoittamiseksi CICAT2025 ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Erilaisten sidosryhmien kanssa......