Kiertotalouden katalyytit

Työpaketti 3

CICAT2025-tutkimus tunnistaa ja analysoi katalyyttejä, jotka edistävät kiertotalouden siirtymistä innovaatioekosysteemeistä liiketalousekosysteemeihin. Tutkimamme katalyytit liittyvät teknologiaan, liiketoimintamalleihin, organisoitumiseen ja johtamiseen, sääntelyyn, kestävyys suunnitteluun, kieleen ja visuaalisuuteen. Tuloksena luomme laaja-alaisen käsityksen siitä, miten eri katalyytit toimivat yhdessä kiertotalouden edistämiseksi.

 

Mitä tarkoitamme katalyytillä?

Katalyytti on positiivinen muutosvoima, joka vauhdittaa siirtymistä kestävään kiertotalouteen. Katalyyttien tutkiminen auttaa ymmärtämään, miten systeeminen muutos tapahtuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

Katalyytit vaikuttavat konkreettisesti kiertotalouden toimintoihin, vuorovaikutuksiin ja takaisinkytkentöihin systeemin sisällä. Katalyytit luovat ja ylläpitävät suotuisia olosuhteita kiertotalouden edistymiselle. Usean katalyytin ryhmät voivat luoda muutosareenoita, jotka vauhdittavat siirtymistä kiertotalouteen.

Visual Catalysts exhibition is here to stay! 

We are very excited to announce that Visual Catalysts exhibition is back again! This time, in a brand-new format. Visual Catalysts is now a 3D virtual exhibition that can be experienced from......

Mikä ihmeen katalyytti?

CICAT2025-tutkimuksen keskiössä on kiertotaloutta vauhdittavat tekijät eli kiertotalouden katalyytit. Kiertotalouden katalyyttina voi toimia niin uudenlainen prosessointiteknologia, liiketoiminta-......

Rakentamisen kiertotalouden katalyytit

CICAT2025 pyrkii edistämään kiertotaloutta ja hiilineutraaliustavoitteen toteutumista tunnistamalla monialaisia kiertotalouden ajureita ja hyödyntämällä niitä kiertotalouden......