Results

CICAT2025 will publish research results in scientific publications as well as in other articles.

Is circular economy the new black?

The goal for this study is to find out the main factors that are connected with SME’s business opportunity recognition within the circular economy field, more precisely in wood construction and......

Active sustainability actors - A life course approach

Äskettäin julkaistussa journal-artikkelissa selvitettiin kuinka aktiivinen kestävystoimijuus syntyy sekä miten aktiiviset kestävyystoimijat pysyvät sitoutuneina kestävyysmuutoksiin ja......

Eco-Industrial Parks

Artikkelissa kuvataan ECO3 bio- ja kiertotalousalueen keskeinen olemus. ECO3 on innovatiivinen, monitieteinen teollisuusmittakaavan kiertotalouspuisto, joka perustuu julkisen sektorin, yksityisten......

Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability

Sidosryhmäyhteistyö ja sen yhteydessä tapahtuva arvonluonti ovat edellytyksiä sekä kestävälle kiertotaloudelle että Suomen tavoitteelle olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.......