Results

CICAT2025 will publish research results in scientific publications as well as in other articles.

Is circular economy the new black?

The goal for this study is to find out the main factors that are connected with SME’s business opportunity recognition within the circular economy field, more precisely in wood construction and......

Active sustainability actors - A life course approach

#vauhtiamuutokseenTutkimuksen perusteella kestävyystoimijuuden syntyyn on kaksi erilaista polkua. Kestävyystoimijuus voi syntyä kasvatuksen ja koulutuksen myötä tulevan altistumisen kautta, jossa......

Eco-Industrial Parks

Artikkelissa kuvataan ECO3 bio- ja kiertotalousalueen keskeinen olemus. ECO3 on innovatiivinen, monitieteinen teollisuusmittakaavan kiertotalouspuisto, joka perustuu julkisen sektorin, yksityisten......

Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability

#kestävääkiertotalouttaSidosryhmäyhteistyö ja sen yhteydessä tapahtuva arvonluonti ovat edellytyksiä sekä kestävälle kiertotaloudelle että Suomen tavoitteelle olla kiertotalouden johtava......