Sidosryhmävuorovaikutus

Työpaketti 6

CICAT2025 toteuttaa ja tutkii hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä. Keskitymme paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit.

Tutkimme sidosryhmien intressejä sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Työn tuloksena on lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.

Takaisin edelliselle sivulle


Stakeholder Engagement in a Sustainable Circular Economy: Theoretical and Practical Perspectives

 Kiertotaloudesta on muodostunut yksi keskeisimmistä ratkaisuista nykyajan sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden......

Stakeholder engagement in a sustainable circular economy -kirja on julkaistu

 Johanna Kujala, Anna Hannula and Annika Blomberg (toim.): Stakeholder engagement in a sustainable circular economy, Palgrave Macmillan, 2023.   Kiertotaloudesta on muodostunut yksi......

Luontoympäristön asema kiertotalouden edelläkävijäorganisaatioissa Suomessa - Kehysanalyyttinen tarkastelu

 Kiertotaloutta pyritään edistämään monien yksittäisten valtioiden ja organisaatioiden taholta niin Suomen ja Euroopan union tasolla kuin ympäri maailman. Kiertotaloutta myös suositaan......