Sidosryhmävuorovaikutus

Työpaketti 6

CICAT2025 toteuttaa ja tutkii hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä. Keskitymme paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit.

Tutkimme sidosryhmien intressejä sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Työn tuloksena on lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.

Takaisin edelliselle sivulle


Stakeholder interests in a transition towards sustainable circular economy

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin sidosryhmien kiertotalouteen liittyviä intressejä Suomessa. Tapaustutkimuksen kohteena oli CICAT2025-tutkimusprojektissa tunnistetut keskeiset sidosryhmät.......

How do stakeholders understand sustainable circular economy - consesus or contradictions?

Tutkimus tarkastelee sitä, miten kiertotaloutta edistävät avainsidosryhmät Suomessa ymmärtävät kiertotalouden ja sen yhteyden kestävään kehitykseen. Tutkimus on osa CICAT2025 Kiertotalouden......

Sidosryhmien intressit kestävän kiertotalouden edistämiseksi Suomessa

Osana strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa CICAT2025-tutkimuskonsortiota tarkastelemme kiertotaloutta sidosryhmävuorovaikutuksen näkökulmasta. Tässä katsauksessa esittelemme......