Sidosryhmävuorovaikutus

Työpaketti 6

CICAT2025 toteuttaa ja tutkii hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä. Keskitymme paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit.

Tutkimme sidosryhmien intressejä sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Työn tuloksena on lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.

Takaisin edelliselle sivulle


Stakeholder engagement: Past, present, and future

 Artikkelimme tarkoituksena on jäsentää mennyttä, nykyistä ja tulevaa tutkimusta sidosryhmävuorovaikutuksesta. Tätä tarkoitusta varten teimme 90 artikkelin kirjallisuuskatsauksen, jonka......

Stakeholder Engagement in Management Studies: Current and Future Debates

 Sidosryhmävuorovaikutuksella viitataan sidosryhmäsuhteiden tavoitteisiin, käytäntöihin ja vaikutuksiin yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Sidosryhmävuorovaikutusta käytetään yhä......

Stakeholder interests in a transition towards sustainable circular economy

Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin sidosryhmien kiertotalouteen liittyviä intressejä Suomessa. Tapaustutkimuksen kohteena oli CICAT2025-tutkimusprojektissa tunnistetut keskeiset sidosryhmät.......