Sidosryhmävuorovaikutus

Työpaketti 6

CICAT2025 toteuttaa ja tutkii hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä. Keskitymme paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit.

Tutkimme sidosryhmien intressejä sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Työn tuloksena on lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.

Takaisin edelliselle sivulle


Stakeholder engagement practices of companies in the context of a circular economy in Finland: A longitudinal study

 Tutkimuksessa tunnistetaan suomalaisten kiertotalouden edelläkävijäyritysten sidosryhmävuorovaikutuksen käytäntöjä. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin sidosryhmävuorovaikutuksen......

Images of the future of a circular economy: The case of Finland

 Artikkelissa ennakoitiin kiertotalouden vaihtoehtoisia tulevaisuuksia vuonna 2050 Suomessa. Tutkimus perustuu asiantuntijahaastatteluihin, joiden pohjalta rakennettiin neljä erilaista......

Stakeholder engagement: Past, present, and future

 Artikkelimme tarkoituksena on jäsentää mennyttä, nykyistä ja tulevaa tutkimusta sidosryhmävuorovaikutuksesta. Tätä tarkoitusta varten teimme 90 artikkelin kirjallisuuskatsauksen, jonka......