Sidosryhmävuorovaikutus

Työpaketti 6

CICAT2025 toteuttaa ja tutkii hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä. Keskitymme paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit.

Tutkimme sidosryhmien intressejä sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Työn tuloksena on lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.

Takaisin edelliselle sivulle


Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

Kiertotalous nähdään Suomessa yhtenä keinona vastata käsillä olevan ilmastokriisin asettamiin haasteisiin. Ministeriöt, yritykset ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet erilaisissa......

Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability

Sidosryhmäyhteistyö ja sen yhteydessä tapahtuva arvonluonti ovat edellytyksiä sekä kestävälle kiertotaloudelle että Suomen tavoitteelle olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.......