Kiertotalouden askeleet kestävään arvonluontiin -politiikkasuosituksen julkaisutilaisuus

Online 26.1.2022 8:30

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Kiertotalous muuttaa yhteiskunnan toimintaa tavoilla, joita emme pysty vielä ennakoimaan. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Kestävän kasvun avaimet -ohjelman rahoittamien CICAT2025-, Package-Heroes- ja SUDDEN-hankkeiden yhteisessä politiikkasuosituksessa tarkastellaan kiertotalouden arvonluontimallia, joka yhdistää kestävyyden eri näkökulmat ja huomioi tuotantoa, palveluita sekä kulutusta koskevan ajattelun, toimintatapojen ja päätöksenteon uudelleenarvioinnin.

Politiikkasuosituksen julkaisutilaisuudessa 26.1. esittelemme kolme kiertotalouden arvonluonnin askeletta sekä toimenpidesuositukset, jotka pohjaavat hankkeissa tehtyyn tutkimukseen. Ota kuppi kuumaa ja tule keskustelemaan kiertotalouden mahdollisuuksista!

STN-ohjelmassa Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) tuotetaan kestävän kasvun ja uudistumiskyvyn tueksi monipuolista tietopohjaa muutosten tuomien mahdollisuuksien ja uudistumisen edellytyksien ja esteiden tunnistamiseksi yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön tasoilla. Kiertotaloussiirtymän vaikutusta kestävään kasvuun tutkitaan ohjelman hankkeissa Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025), Uudet pakkasratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi (Package-Heroes) ja Kestävä lääkekehitys (SUDDEN).

Anne-Christine Ritschkoff; Kestävän kasvun avaimet ohjelmajohtaja
Leena Aarikka-Stenroos, CICAT 2025 konsortiojohtaja
Ali Harlin, Package-Heroes konsortiojohtaja
Jari Yli-Kauhaluoma, SUDDEN konsortiojohtaja