Tieteeseen pohjautuvat ohjauskeinot

Työpaketti 5

CICAT2025 työstää hankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat tulokset käytännön läheiseksi ohjeistukseksi päätöksentekijöille ja sidosryhmille.

Ensin tunnistetaan ongelmalähtöisesti tämänhetkiset kiertotalouden esteet ja mahdollistajat.

Toisessa vaiheessa tuotetaan yhteen vetävä tulevien toimenpiteiden tiekartta lainlaatijalle, maankäytön suunnittelijoille, yrityksille ja laajalle yleisölle. Tiekartassa tunnistetaan sopivat kiertotalouden katalyytit eri yritystoiminnan ekosysteemien tasoille (mikro, meso, makro) ja eri toteutusaikatauluille.

Kiertotalouden sopimusoikeudelliset kysymykset -raportti

Tutustu tuoreeseen Swecon toteuttamaan raporttiin, jossa syvennytään tarkemmin kiertotalouden liiketoimintaan liittyviin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Raportti on toteutettu osana......

Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tutkii CICAT2025- tutkimushankkeessa sääntelyyn perustuvia ohjauskeinoja, joilla voitaisiin kiihdyttää kiertotalouden liiketoimintaa. Tässä......