Tieteeseen pohjautuvat ohjauskeinot

CICAT2025 työpaketti 5 työstää hankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat tulokset käytännön läheiseksi ohjeistukseksi päätöksentekijöille ja sidosryhmille.

Ensin tunnistetaan ongelmalähtöisesti tämänhetkiset kiertotalouden esteet ja mahdollistajat.

Toisessa vaiheessa tuotetaan yhteen vetävä tulevien toimenpiteiden tiekartta lainlaatijalle, maankäytön suunnittelijoille, yrityksille ja laajalle yleisölle. Tiekartassa tunnistetaan sopivat kiertotalouden katalyytit eri yritystoiminnan ekosysteemien tasoille (mikro, meso, makro) ja eri toteutusaikatauluille.

Takaisin edelliselle sivulle