Ajankohtaista CICAT2025-hankkeessa

 

Visuaaliset ja kielelliset katalyytit

Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää, että muutamme perustavalla tavalla toiminta- ja ajattelutapojamme niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa. Tämä muutoksen tarve......

Tunteet ympäristövastuutyössä – mitä ne ovat ja miten niitä voi hallita? 

Vielä kymmenen vuotta sitten lähes kaikki tunteita organisaatiokontekstissa käsittelevä kirjallisuus alkoi toteamuksella siitä, miten rationaalisuudella on organisaatiotutkimuksessa ylikorostunut......

Systeeminen muutos – me kaikki olemme siinä mukana!

Talousjärjestelmämme on perustunut lineaariseen malliin teollisesta vallankumouksesta lähtien, mahdollisesti jopa aikaisemmin. On oletettu, että luonnonvaroja on runsaasti saatavana ja ettei......

Seminaarimateraalit

CICAT2025-vuosiseminaari: Systeeminen muutos ja siilot ylittävä yhteistyö 12.12.2019

CICAT2025-hankkeen toisessa vuosiseminaarissa kuultiin ja keskusteltiin siitä, miten systeemistä muutosta kohti kestävää kiertotalouttavauhditetaan sidosryhmädialogin ja siilot ylittävän......

Yhteistyöllä kohti kestävää tulevaisuutta: CICAT2025 mukana European Days for Sustainable Circular Economy -konferenssissa

Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumista, European Days for Sustainable Circular Economy -konferenssi, järjestettiin Finlandia-talolla 30.9.–1.10.2019. Konferenssin tarkoituksena oli......

Kiertotalouden katalyytit vauhdittamassa systeemistä muutosta

Leena Aarikka-Stenroos, CICAT2025-konsortion johtaja, esitteli systeemistä muutosta kiertotalouteen ja CICAT2025-hankkeen työtä European Days for Sustainable Circular Economy -konferenssissa.......

Tapahtumat

All events

CICAT2025 Twitterissä