Kestävyysmuutoksissa toimivien alkuperää jäljittämässä

03.09.2019

Luonnonvarojen vähentymisen ja kasvavien kestävän kehityksen haasteiden vuoksi on käytännönläheinen ja teoreettinenkin kiinnostus lisääntynyt siitä, miksi ja miten me yksityishenkilöt, kuten sinä ja minä, voimme toimia kestävämpää huomista tavoitellen.

Yksilöitä, jotka toimivat aktiivisesti kestävän kehityksen katalysaattoreina, voidaan kutsua kestävän kehityksen muutosagenteiksi. Tällainen toimijuus voi ilmetä monilla eri tavoilla. Esimerkiksi kiertotalouden ratkaisujen kehittämisenä tai ilmastomuutoksen torjumisena. Väitämme, että voidaksemme kehittyä kohti kestävämpiä yhteiskuntia, meidän on ymmärrettävä yksilöitä ja heidän syitään toimia kestävyyden katalysaattoreina. Tätä varten tutkimusryhmämme selvitti yksilöiden syitä osallistua kestävyystoimiin. Tutkimme henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen eteen, selvittämällä heidän elämänpolkujaan haastattelujen avulla, saadaksemme selville kuinka kestävän kehityksen toimijuus syntyy.

Mitä saimme selville? Ensinnäkin havaitsimme, että yksilön elämänpolulla on merkitystä selitettäessä aktiivisia toimia ​​kestävän kehityksen edistämiseksi. Tyypillinen syy kestävän kehityksen edistämisen syntymiseen löytyy yksilön kokemuksista kasvun tai kouluvuosien aikana. Esimerkiksi lapsuuden kokemuksista luonnossa voi kehittyä herkkyyttä ja halu ympäristöstä huolehtimiseen. Lisäksi ympäristön kohtaamiin haasteisiin liittyvän tiedon lisääminen opintoihin voisi kannustaa ihmisiä sitoutumaan kestävän kehityksen edistämiseen lisää.

”Kannustamme kaikkia osallistumaan toimintaan kestävän kehityksen vaatimien muutosten eteen. Mikään toiminta ei ole liian pientä taistelussa kestävämmästä huomisesta.”

Toinen syy aktiivisten yksilöiden sitoutumiseen voidaan jäljittää heräämiseltä tuntuviin hetkiin, jotka ovat muuttaneet mahdollisesti koko elämän kulkua. Sellaisia ​​voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa kokee syvää huolta tulevaisuudesta nähdessään, että luontoa riistetään jollakin tavalla. Vaihtoehtoisesti sellaiset hetket voivat liittyä merkittävään tapahtumaan, joka muovasi ihmisen maailmankatsomusta kokonaisuudessaan. Lopulta nämä hetket ovat osoittautuneet niin voimallisiksi, että ne johtivat ihmisiä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin, vaikka he eivät olisikaan osoittaneet merkittävää kiinnostusta aiheeseen aiemmin.

Näiden haastattelujen perusteella kävi selväksi, että yksilöt voivat ja haluavat toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Esimerkiksi 1990-luvulla eräs aktiivinen henkilö oli merkittävä vaikuttaja orgaanisen liikkeen leviämisessä Suomeen. Tällä hetkellä hän tekee uraauurtavaa työtä erilaisten vegaanituotteiden tuonnin parissa Suomeen.

Jatkamme kannustaen kaikkia osallistumaan toimintaan kestävän kehityksen vaatimien muutosten eteen. Mikään toiminta ei ole liian pientä taistelussa kestävämmästä huomisesta.

Aloita nyt, maailma tarvitsee sinua.

 

Dr. Katariina Koistinen, Prof. Satu Teerikangas

Blogiteksti pohjautuu julkaistuun artikkeliin:

Sustainable Development: Koistinen K, Teerikangas S, Mikkilä M, Linnanen L. Active sustainability actors: A life course approach. Sustainable Development. 2019; 1–16. https://doi.org/10.1002/sd.1989.

Lisälukemista: Koistinen, K. Actors in Sustainability Transitions. 2019. Dissertation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-349-7