Kiertotalous ja sinä

14.10.2021
Kuva: Sharon McCutcheon

Teksti on aiemmin julkaistu Tampereen yliopiston Opiskelijalähettiläät-blogissa.

Kiertotalous – tuo trendisana, joka poukkoilee siellä täällä aina yritysten markkinointipuheista Suomen valtioneuvoston strategiseen ohjelmaan. Mutta mitä tekemistä sillä on sinun kanssasi? Enemmän kuin arvaatkaan: sinä olet osa kiertotaloutta, ja tämän ymmärtäminen on sinulle valttikortti tulevaisuuden työelämässä.

Kiertotalouden ideana on hyödyntää maapallon rajallisia raaka aineita tehokkaasti ja kestävästi. Yksi keskeinen elementti on saada materiaalivirrat kiertämään käytön jälkeen takaisin uudelleenvalmistukseen ja uudelleenkäyttöön niin sanotussa suljetussa luupissa. Kuva: Jenni Kaipainen

Sinä olet osa kiertotaloutta

Toisin kuin usein luullaan, kiertotaloudessa on kyse paljon muustakin kuin kierrättämisestä! Kyseessä on taloudellinen toimintatapa, jossa maapallon rajallisia materiaaleja ja raaka-aineita hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi uudelleenkäytön, elinkaaren pidentämisen ja materiaalitehokkuuden keinoin. Näiden periaatteiden noudattaminen näkyy niin yritysten, kaupunkien, päättäjien kuin yksittäisten ihmisten, sinun itsesikin, tekemissä valinnoissa.

”Kiertotaloudessa materiaaleja ja raaka-aineita hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi uudelleenkäytön, elinkaaren pidentämisen ja materiaalitehokkuuden keinoin.”

Ei kuitenkaan riitä, että kaikki alkavat toteuttaa kiertotalouden periaatteita yksin kukin omalla tahollaan. Jotta materiaalien käyttö olisi mahdollisimman fiksua, sitä on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä muiden kanssa erilaisissa kiertotalousekosysteemeissä. Yhteistyössä löydetään myös uusia ratkaisuita, keksintöjä ja innovaatioita, jotka mahdollistavat entistä paremman materiaalien kierron ja tehokkaamman käytön nyt ja tulevaisuudessa.

Kiertotaloudessa toisen jäte on toiselle arvokas raaka-aine. Materiaalin tehokasta käyttöä vauhdittaa erilaiset jakamisalustat ja sovellukset, joiden kautta itsekin olen löytänyt esimerkiksi toiselle tarpeettomia raparperinvarsia noudettavaksi ja hillottavaksi. Kuva: Jenni Kaipainen

Vaikka kiertotaloudella on monia muitakin muotoja, arkipäiväinen kierrättäminen toimii simppelinä esimerkkinä kiertotaloudellisesta yhteistyöstä: se vaatii paitsi sinun panostasi, myös jätekuljetusta, jätteiden käsittelyä, ja uudelleenkäytettävän materiaalin uudelleenvalmistamista tuotteiksi. Toistuessaan tämä yhteistyön ketju synnyttää parhaimmillaan niin sanotun suljetun luupin, jossa materiaalivirta kiertää uudelleenkäytettäväksi yhä uudelleen ja uudelleen. Ja kuten tästä tutusta kierrätysesimerkistäkin käy ilmi, kiertotalouden ytimessä on usein ennen kaikkea juuri meidän kuluttajien toiminta ja valinnat.

Kiertotaloudesta on sinulle hyötyä – varsinkin työelämässä

Kiertotalousilmiön tunteminen on sinulle eduksi myös työelämässä, koska jokainen meistä tekee paitsi omassa arjessaan, myös tulevaisuuden työpaikoilla materiaalien käyttöön ja käytön vähentämiseen liittyviä päätöksiä. Näin ollen jokaiselle meistä on hyötyä kiertotalouden ja sen vaikutuksien ymmärtämisestä omalla alallaan.

”Jokainen meistä tekee paitsi omassa arjessaan, myös tulevaisuuden työpaikoilla materiaalien käyttöön ja käytön vähentämiseen liittyviä päätöksiä.”

Sitä mukaa kun yhä useammat yritykset ja julkiset työnantajat ottavat kiertotalouden osaksi strategiaansa, kaipaavat ne kipeästi uutta osaamista kiertotalouden teemoista. Siksi yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on kasvava tarve palkata alansa asiantuntijoita, joilla on myös tuoda uutta, tuiki tarpeellista osaamista kiertotalouden periaatteista ja niiden toteuttamisesta käytännössä. Tällaista osaamista voit kartuttaa Tampereen yliopistolla työnhakuasi siivittämään muun muassa kiertotalouden poikkitieteellisen sivuaineen opinnoissa.

Kiertotalous on kuin tanssi, jota me kaikki tanssimme – niin arjessa kuin työelämässä. Työnantajat tarvitsevat ja arvostavat myös enenevissä määrin kiertotalousosaamista, jota yliopistossa voi itselleen kerryttää.
Kuva: CICAT2025-tutkimushankkeen julkaisema politiikkasuositus 25.9.2020

Kiertotalousaiheisiin voit uppoutua myös esimerkiksi opinnäytetöiden tai muiden opiskelijaprojektien kautta. Itse päädyin kiertotalouden pariin puolivahingossa saatuani diplomityöpaikan yliopistolta CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit -tutkimushankkeesta. Diplomityössäni tarkastelin Neste Oyj:n muutosta perinteisestä öljy-yhtiöstä kohti kiertotaloudellista ja kestävää liiketoimintaa. Aihepiiristä ja sen merkityksellisyydestä innostuneena päädyin tekemään väitöskirjaa, jossa tutkin laajemmin yritysten kestävyys- ja kiertotaloussiirtymää. Yliopistolla hankittua kiertotalousosaamista voit soveltaa siten myös akateemisella uralla yritysmaailman ja julkisorganisaatioiden lisäksi.

Tampereen yliopistolla on kansainvälisesti korkeatasoista kiertotaloustutkimusta ja -opetusta. Kiertotaloutta voi opiskella esimerkiksi sivuainekokonaisuutena, jonka sisällöstä aimo annos tulee CITER-tutkimusryhmältä (Center for Innovation and Research). Kuva: Jenni Kaipainen

Oli uravalintasi mikä tahansa, kiertotalous näkyy ja kuuluu tulevaisuudessa jokaisella työpaikalla. Siksi kiertotalouden ymmärtäminen antaa sinulle etulyöntiaseman tulevaisuuden työelämässä.

Jenni Kaipainen
Tampereen yliopisto
jenni.kaipainen@tuni.fi