Kiertotalous on toimiala ja pelkkää kierrätystä – ei siis koske meitä vai koskeeko?

06.07.2022

 

Me murskaamme, revimme ja nyhdämme 100 miljoonia tonnia raaka-aineita planeetastamme joka vuosi. Se vastaa 2/3 Mount Everestin massan tuhoamista joka 12 kuukauden välein. (BBC, 2021) Miksi emme hyödyntäisi enemmän esimerkiksi kestävää kiertotaloudellista ajattelua sen sijaan, että koverramme planeetastamme yhä enemmän ja enemmän raaka-aineita?

Kiertotalousajattelun omaksuminen on ollut hidasta. Kiertotalous nähdään usein pelkkänä kierrättämisenä. Termissä oleva sana ”kierto” onkin omiaan viemään ajatteluamme kierrättämisen suuntaan. Kiertotalous sisältää myös kierrättämisen, mutta ideana ei ole vain materiaalien uudelleenhyödyntäminen. Kestävässä kiertotaloudessa ajatuksena on jätteen syntymisen estäminen. Kestävä kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen käytön vähentämistä, materiaali-, energia- ja ravinnekiertojen sulkemista sekä sitä, että tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan.

Kiertotalous nähdään myös joskus yhtenä toimialana, mutta itse asiassa kiertotaloutta voi liiketoiminnassa toteuttaa monenlaisella erilaisella useille toimialoille sopivalla tavalla. Näitä tapoja voivat olla esimerkiksi tuotteiden tarjoaminen palveluina, kattavampien korjaus-, huolto- ja päivityspalvelujen tarjoaminen tai elinkaarensa päähän tulleiden materiaalien hyödyntäminen uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Norsu seisoo maapallon päällä, ja puhekuplassa lukee "Keskeistä on, että loputon taloudellinen kasvu ei ole mahdollista planeettamme rajoissa". Norsu sanoo "Tämä ei ole mitään uutta"
Sarjakuvan on julkaissut ja rahoittanut www.360dialogues.com / The Engagement Company Sarjakuva pohjautuu julkaisuun: 5th Factor X publication, Federal Environment Agency (UBA), The Impossibilities of the Circular Economy: Separating Aspirations from Reality. Blogin kirjoittaja on suomentanut sarjakuvan.

 

Suuret organisaatiot ovat olleet kiertotaloussiirtymässä selkeästi avainasemassa, mutta startupeilla voi olla myös elintärkeä rooli kiertotalousmuutoksen katalyytteinä. Startupeilla on markkinoita mullistavaa uudistavien innovaatioiden kehittämispotentiaalia. Millaisia sitten ovat suomalaiset kiertotalouden pioneeristartupit? Kysymykseen vastataksemme analysoimme 44 kiertotalousstartupia Sitran päivittyvältä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalta (2019).

Millaisia ovat suomalaiset kiertotaloutta edistävät startupit?

Analyysi Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan startupeista osoittaa, että kiertotalous on muutakin kuin kierrätystä. Yksi tyypillisimmistä laajalti käytetyistä tavoista käsitteellistää kiertotalousstrategioita on niin sanottu 3R-viitekehys, joka koostuu kolmesta erilaisesta R-strategiasta: reduce (vähennä), reuse (käytä uudelleen) ja recycle (kierrätä). Yhteensä 6 prosenttia startupeista hyödynsi recycle-strategiaa. Esimerkkinä tällaisesta startupista Sitran pioneerikiertotalouslistalla on Soilfood, joka valmistaa kierrätyslannoite- ja maanparannustuotteita teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista.

Noin 23 prosenttia startupista otoksessamme toimi reuse-strategian mukaisesti. Esimerkiksi Emmyn kautta kuluttaja voi myydä käytetyt hyvälaatuiset vaatteensa helposti. Helppous ja vaivattomuus syntyy siitä, että vaatteiden myyjän ei tarvitse esimerkiksi hinnoitella tai kuvata vaatteita. Lisäksi vaatteiden myyjä voi laittaa myyntiin suuria määriä kerralla. Vaatteiden ostajalle laadukkaiden käytettyjen merkkivaatteiden ostaminen mahdollistaa rahan säästämisen.

Jopa 64 prosenttia startupeista oli omaksunut reduce-strategian. Esimerkkinä voidaan mainita Viljakas, jonka reduce-strategia liittyy polttoainekulutuksen vähentämiseen. Viljakas valmistaa aurinkoenergiaa hyödyntäviä automatisoituja kuivureita. Kuivuri hyödyntää auringon lämpöenergiaa. Lämpöenergian hyödyntämien tapahtuu esimerkiksi erillisten aurinkokeräinten tai muiden lämmönlähteiden avulla. Laaja enemmistö kiertotalousstartupeista tekee siis muutakin kuin kierrätystä (reduce, reuse).

Analyysi Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat -listan startupeista myös osoittaa, että kiertotalous ei ole toimiala. Kiertotalous koskettaa lähes jokaista toimialaa. Startupit edustivat eri toimialoja seuraavasti:

 • elintarvikkeet ja liitännäiset palvelut ja teknologia 18 %
 • liikenne 18 %
 • ohjelmistojen suunnittelu/valmistus 9 %
 • pakkaukset 5 %
 • second hand 11 %
 • teollisuus 7 %
 • tukkukauppa 7 %
 • tutkimus- ja kehitys 2 %
 • valaistus 2 %
 • rakennusmateriaalit ja -teknologia 9 %
 • sähkö ja energia 7 %
 • tekstiilit 5 %.

Analyysi osoittaa, että startup-skenessä kiertotaloustoiminta on hajautunut monille toimialoille. Eniten näyttäisi, että kiertotalouteen on Suomessa kehittynyt startupeja elintarvikkeiden ja liitännäisten palveluiden ja teknologian sekä liikenteen alalla.

Kiertotalouteen kestävän kehityksen työkaluna ei kuitenkaan kannata suhtautua kritiikittömästi. Se ei varmasti ole yksissään ratkaisu kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi, mutta se on hyvä askel siihen suuntaan.

Haluatko sinä olla osa positiivista muutosta omassa toiminnassasi ja viedä sitä kiertotaloudellisempaan suuntaan? Voit aloittaa vaikka pohtimalla, toimitaanko työpaikallasi jo jonkin kiertotalouspotentiaalia sisältävän alueen, kuten design, korjaus ja huolto, uudelleenvalmistaminen ja kunnostus, mukaisesti.

Mikäli kiinnostuit blogin esimerkkiyritysten tarinoista, kuuntele Kiertotaloudentekijät-podcastiamme. Ensimmäiset jaksot julkistetaan kuunteluun kesällä 2022. Podcastissamme haluamme nostaa esille inspiroivia kiertotalouden edelläkävijöitä.

Lue myös politiikkasuosituksemme, jossa kerromme, miten kestävän kiertotalouden startup-toimintaa voidaan tukea. Suosituksissa olemme tuoneet esille kiertotalouden startup-yrittäjien äänen. 

Kaisa Henttonen
kaisa.henttonen@uef.fi

Ville-Veikko Piispanen
ville-veikko.piispanen@uef.fi

Hanna Lehtimäki
hanna.lehtimaki@uef.fi