Kiertotaloutta vauhdittamaan!

13.06.2019
World Circular Economy Forum 2019 Photo: Susanna Lönnrot / Sitra

Maailman kiertotalousfoorumi, World Circular Economy Forum (WCEF2019) järjestettiin Helsingissä 3–4.6.2019. SITRA järjesti kolmatta kertaa kansainvälisen foorumin tuodakseen yhteen kiertotaloudesta innostuneet jakamaan tietoa, ideoita, ajatuksia ja tosielämän tapauksia siitä, kuinka maat, yritykset ja muut toimijat ovat onnistuneet viemään kiertotalouden käsitteestä toimintaan. Kiertotalousfoorumin tavoitteena vuonna 2019 oli kehittää kiertotaloutta! Tämä tarkoittaa, että on aika siirtyä puheista toimintaan, paikallisesta maailmanlaajuiseen, on aika siirtyä valmistetaan-kulutetaan-heitetään pois -mentaliteetista ja lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen.

Kiertotalousfoorumissa oli laaja kansainvälinen osanottajakunta, osallistujia oli yli 90 maasta, kiertotalouden tekijöitä ja ajattelijoitaoli mukana yli 2000. Ohjelmassa käsiteltiin kiertotalouden kysymyksiä kaupungeissa, hallintoa, kansainvälistä kauppaa, muoveja, rakentamista, investointeja ja niin edelleen. Ohjelma oli todella mielenkiintoinen ja tarjosi paljon valinnanvaraa. Paneelikeskustelut olivat inspiroivia ja tarjosivat yksityiskohtaisempia näkemyksiä esimerkiksi muoveista ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Carlsbergillä on keksintö, joka vähentää huomattavasti muovin käyttöä, kun he käyttävät uutta liimainnovaatiota pitämään tölkkejä yhdessä muovikääreiden sijasta. Carlsbergin toimitusjohtaja totesi, ettei tämä ratkaise kaikkea, mutta on hyvä esimerkki liiketoimintamahdollisuuksista kiertotalouden käytäntöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toinen yritysesimerkki oli Tomra, joka tarjoaa pullojen ja muiden jätteiden lajittelulaitteita. Koneilla lajitellaan yli 40 miljardia pulloa vuodessa. Tomra vie lajittelulaitteita kaikkialle Eurooppaan ja osiin Aasiaa, Australiaa ja Yhdysvaltoja. Loistava esimerkki liiketoimintamahdollisuuksista maailmanlaajuisesti.

Kuva: Susanna Lönnrot / Sitra (World Circular Economy Forum 2019)

Pienten ja keskisuurten yritysten kannalta foorumi ei kuitenkaan tarjonnut niin paljon kuin olisi voinut toivoa. Uskomme, että vaikka poliittiset päätökset ja suuret yritykset ovat todella tärkeitä tekijöitä kiertotalouden vauhdittamisessa, pk-yritykset Suomessa ovat ehkä tärkeimmät muutostoimijat. Pk-yrityksiä on eniten, ne työllistävät eniten ja tuottavat myös eniten uusia työpaikkoja ja innovaatioita. Myös yrittäjän näkökulma puuttui. Uskomme, että yrittäjät ovat todellisia muutostoimijoita. Lisäksi yrittäjillä, etenkin positiivisen kasvun asenteita omaavilla, on todella tärkeä rooli yhteiskunnissa, kun ne toteuttavat kiertotaloutta liiketoiminnoissaan.

Mitä nyt? Onko kiertotalous edelleen vain puhetta muttei toimintaa? Vastaus on molemmat. Kiertotalous edistyy varmasti monin tavoin maiden, yritysten, kolmannen sektorin organisaatioiden, tutkijoiden ja kuluttajien avustuksella. Asenteet muuttuvat nopeasti, kuluttajat vaativat yrityksiä etsimään uusia kestävämpiä ratkaisuja. Hienoa oli myös nähdä, että yritykset kehittävät liiketoimintaansa asiakaslähtöisesti ja sitouttavat heitä arvoketjuihinsa entistä enemmän kuin nyt.

Lopuksi voisimme todeta, että foorumi tarjosi oivalluksia kiertotaloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista monilla aloilla. Saimme myös tietoa kiertotaloudesta ja sen vaikutuksista sääntelyyn, kansainväliseen kauppaan ja mikä tärkeintä, näimme tapauksia liiketoimintamahdollisuuksista, jotka ovat jo markkinoilla tai ovat kehitysvaiheessa. Kiertotalous vaatii vielä lisää uusia innovaatioita, uusia ajattelutapoja, ketteryyttä luoda ja hyödyntää mahdollisuuksia, eli kiertotalouden vauhdittamista!

Ville-Veikko Piispanen

Hanna Lehtimäki

 

Lue lisää WCEF2019:stä