Kirje joulupukille

16.12.2022
Kuva: Kelly Sikkema

Joulu on toivomisen aikaa. Me tutkijat emme juurikaan toivo, me tutkimme yhteiskunnassamme ajassa tapahtuvia ilmiöitä ja muutoksia. Tarkastelemme kaikenkokoisia yrityksiä, organisaatioita ja niiden toimijoita sekä erilaisia sidoksia ja yhteistyön muotoja. Erityisesti CICAT2025-hankkeessamme olemme kohdistaneet katseemme kiertotalouden katalyytteihin sekä kiertotaloutta edistäviin toimiin. Elämme epävarmassa maailmassa, jossa politiikan eri muodot vahvasti määrittävät, miten jatkamme eteenpäin ja millaisiin ratkaisuihin kestävään kiertotalouteen siirtymiseksi päädymme. Me tutkijat tarjoamme ratkaisuja ja uutta tutkimustietoa päättäjille niihin keskusteluihin.

Ratkaisuilla alkaa valitettavasti olemaan kiire. 1,5 asteen tavoite maapallon keskilämpötilan nousulle on luisumassa käsistämme. Globaali yhteistyö ja yhteisen tavoitteen hakeminen poliittisesti ei ole vielä tuottanut toivottuja tuloksia, joten iso vastuu jää yrittäjille, yrityksille ja organisaatioille kehittää uutta, innovoida, kokeilla, testata ja oppia miten uusilla muun muassa teknologiaan, palveluihin, alustoihin, digitalisaatioon sekä kiertotalouteen perustuvilla ratkaisuilla voidaan tuottaa taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista arvoa laajasti yhteiskuntaan.

Suomessa on lähes 300 000 yritystä, jotka työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä. Näistä yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen pieniä yrityksiä. Yksinyrittäjiä on lähes 200 000. Huomionarvoista on, että kaikki pk-yritykset tuottavat yli 40 prosenttia bruttokansantuotteestamme ja luovat kaikki uudet työpaikat lähes poikkeuksetta. Luvut antavat kuvaa Suomen sitkeistä yrittäjistä ja heidän tulevaisuudenuskostaan. Me tutkijat tiedämme, että esimerkiksi kiertotalouden yrittäjät suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisesti ja heidän ratkaisunsa perustuvat havaittuun ympäristöongelmaan sekä heidän arvoihinsa. Halu olla ratkaisemassa tulevaisuuttamme on vahva viesti meille kaikille.

Koska joulu on toivomisen aikaa, myös me tutkijat haluamme tehdä toivomuksen. Toivomme päättäjille kauaskantoista viisautta päätöksiinne, olkoot ne reiluja, tasavertaisia, mutta kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta edistäviä ja positiivisuutta luovia. Yrittäjille toivomme, että jaksatte kaikesta huolimatta pitää yllä ratkaisukeskeistä ajattelua ja luoda uutta. Me tutkijat taasen lupaamme tuottaa uutta tutkimustietoa päätöksentekijöille, yrityksille ja opiskelijoille sekä tietenkin tiedeyhteisölle!

CICAT2025-tutkijoille ja yhteistyökumppaneillemme toivotamme oikein hyvää kiertotaloudellista joulua!

Joulun lähestyessä, mikä olisi mukavampaa kuin lukea politiikkasuosituksemme, jossa esitämme suosituksia kiertotalouden yrittäjyyden edistämiseksi sekä tuomme esille kestävän kiertotalouden startup-yrittäjien äänen.

Ville-Veikko Piispanen
ville-veikko.piispanen@uef.fi

Hanna Lehtimäki
hanna.lehtimaki@uef.fi

Kaisa Henttonen
kaisa.henttonen@uef.fi

Kristina Leppälä
kristina.leppala@uef.fi