The circular economy in manufacturing and service solutions: An air compressor company's 'air as a service'

01.11.2021

Kirjan luvussa keskitytään kiertotalouden konseptiin sekä kestävyyteen tuotannonalalla. Tapauksessa käydään läpi oman alansa kokeneita konkareita paineilmakompressoreiden alalla. Yrityksen perustajat pyrkivät ratkaisemaan alansa ongelmia sekä helpottamaan teollisen tuotannon ympäristötaakkaa. Vastatakseen näihin ongelmiin yrityksen perustajat lähtivät uudelleen ajattelemaan, miten paineilmakompressoreita tuotetaan sekä kyseenalaistamaan niiden liiketoimintamalleja.

Edesauttaakseen nopeaa siirtymää kiertotalouteen tämä kirjan luku pyrkii antamaan lukijalle käytännön esimerkin siitä, miten kiertotalous- ja palveluajattelua voidaan hyödyntää perinteisellä teollisen tuotannonalalla. Kirjan luku käsittelee siten kiertotalouden aiheita, kestävyyttä sekä palveluita.

Tekijät:

Mira Valkjärvi, Turun yliopisto
Weimu You, Brunel University London

Julkaistu: Sustainable and Green Supply Chains and Logistics Case Study Collection

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Pk-yritykset, tuotantoon keskittyvät yritykset, teollisuusalan yritykset, opiskelijat

Tulosten hyödyntäminen:

Kirjan luku esittelee tapauksen, jossa hyödynnetään kiertotalouden palveluliiketoimintamallia teollisella alalla, erityisesti tuoden esille ympäristö- ja kestävyyshaasteet ja miten ratkaista ne. Kirjan luku kertoo lukijalle tapauksesta, kiertotalouden ja palveluiden periaatteista sekä antaa käytännön esimerkin, miten muuttaa liiketoiminta. Lopuksi kirjan luvussa annetaan lukijalle pohdittavaa, miten voi lähestyä aihetta omalta kannalta.

Kirjan lukua voidaan hyödyntää opettamisessa, koulutuksissa sekä yleistajuisena lukemisena.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Mira Valkjärvi
mira.h.valkjarvi@utu.fi