Circular-Oriented Innovation for Solving Grand Environmental Challenges: A Multiple-case Study

07.07.2021

Yritykset ja niiden kiertotalousinnovaatiot ovat avainasemassa suurten ympäristöhaasteiden voittamiseksi. Kirjallisuudessa on aiemmin tunnistettu kaksi kiertotalouden yritystyyppiä, ns. ”syntyjään kiertotaloudelliset yritykset” ja ”kiertotalousomaksujat”. Näihin syvennyttiin tässä kahdeksan kiertotalouden edelläkävijäyrityksen monitapaustutkimuksessa.

Tutkimus tunnistaa ja esittää modifikaatiot, innovaatiotyypit ja innovaatioprosessit, joita kiertotalousyritykset tyypillisesti noudattavat onnistuneessa kiertotalousinnovoinnissaan. Tutkimus paljastaa uuden, vielä tuntemattoman kiertotalouden yritystyypin, ns. ”kiertotalousidentiteetin löytäjän”, ja tarjoilee yhteenvedon keinoista, joilla innovaatioyritykset voivat onnistua kiertotalousinnovoinnissa riippuen niiden strategisesta yhteensopivuudesta ympäristöhaasteiden muuttamaan toimintaympäristöön.

Tekijät:

Jenni Kaipainen, Tampereen yliopisto
Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto
Paavo Ritala, LUT-yliopisto

Julkaistu: XXXII ISPIM Innovation conference – Virtual Conference on 20-23 June 2021: konferenssiartikkeli ja siitä tehty konferenssiesitys

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt. kaiken kokoiset ja kaikilla toimialoilla toimivat yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen:

Ennen kaikkea kiertotalousinnovaatioihin pyrkivät yritykset näkevät, mitä muutoksia ja minkälaista innovointia tarvitaan, jotta erilaisten ympäristöhaasteiden taklaaminen onnistuu kiertotalousinnovaatioilla. Muut toimijat, jotka haluavat vauhdittaa kiertotaloussiirtymää tukemalla yrityksien kiertotalousinnovointia osana systeemistä muutosta (esim. toimittajat, asiakkaat, kansalaisjärjestöt, ministeriöt ja muut päättäjät, tutkimusorganisaatiot, jne.) näkevät, millä tavoilla ne voivat olla osana ja edistää yritysten kiertotalousinnovointia.

Jatkotutkimusaiheet liittyvät tuloksien laajemman yleistettävyyden testaamiseen, erityisesti kiinnittäen huomiota uuteen tunnistettuun yritystyyppiin.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Jenni Kaipainen
jenni.kaipainen@tuni.fi