Demand-Pull Instruments to Support the Circular Economy: A Global Perspective

24.01.2023

 

Artikkelissa tutkittiin erilaisia kiertotaloutta edistäviä sääntelymalleja eri maista. Tutkimuksessa tunnistettiin erilaisia oikeudellisia lähestymistapoja kiertotalouteen ja miten niitä on säännelty. Tutkimuksessa havaittiin, että useissa eri maissa on otettu käyttöön paljon kiertotalouden sääntelyä, joista voisi ottaa mallia myös muissa valtioissa. Artikkeli tunnistaa kirjaimellisesti tilanteita, jolloin sääntely voi toimia kiertotalouden katalyyttinä.

Tekijät:
Eleanor Mateo, Itä-Suomen yliopisto
Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto
Joonas Alaranta, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Journal of Environmental Law & Policy. Journal of Environmental Law and Policy (3) 2022.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat ja keskusjärjestöt.

Tulosten hyödyntäminen: Kiertotaloutta on jo säännelty laajasti eri alueilta muista maista. Näistä positiiviset esimerkit voidaan ottaa mukaan Suomen lainsäädäntöön. Julkinen sektori on avainasemassa näiden muutosten säätämiseen ja niiden toimeenpanemiseen. Yksityinen sektori voi ajaa tarkoituksenmukaisia muutoksia esim. lobbaamalla. Lisäksi tuloksia voi hyödyntää pohjana muulle oikeustieteelliselle ja ohjauskeinoja käsittelevälle kiertotaloustutkimukselle.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Topi Turunen
Oikeustieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto
topi.turunen@uef.fi