How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy: Four innovation-driven value creation logics

17.03.2020

Kiertotalouden arvoehdotelmat heijastelevat neljää eri arvonluontilogiikkaa: palauttamista, jakamista, optimointia, ja korvaamista. Palauttamisen logiikassa tärkeää on yrityksen kyvykkyys palauttaa arvoa kuluneisiin tuotteisiin tai materiaaleihin tehokkailla prosesseilla tuotteita ja materiaaleja, ja näiden arvoehdotelmat perustuvat pääosin taloudellisiin ja ympäristöllisiin hyötyihin. Jakamisen logiikassa tärkeää on kyky tuoda jaettavat resurssit asiakkaiden saataville helposti ja nopeasti hyvällä asiakaskokemuksella, ja tämän logiikan arvoehdotelmat perustuvatkin pääosin taloudellisiin ja toiminnallisiin hyötyihin. Optimoinnin logiikassa oleellista on kyky ymmärtää asiakkaan prosesseja ja luoda kustannussäästöjä, ja logiikan arvoehdotelmat perustuvat laajasti taloudellisiin, toiminnallisiin, ja ympäristöllisiin hyötyihin. Korvaamisen logiikassa yritys tarjoaa uudenlaisia resursseja, joilla korvata vanhoja epäkestäviä vaihtoehtoja, ja tämän logiikan arvoehdotelmat perustuvat toiminnallisiin, sosiaalisiin, ja ympäristöllisiin hyötyihin. Kiertotalouden liiketoimintaa tekevän yrityksen täytyy ymmärtää oma arvonluontilogiikkansa, kommunikoida arvonluontilogiikkaa heijastelevaa arvoehdotelmaa asiakkailleen, ja keskittyä arvoehdotelman täyttämiseen liiketoiminnan ytimenä.

Julkaisualusta: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.10.007

Tekijät: Valtteri Ranta, Joona Keränen, Leena Aarikka-Stenroos

Ranta et al. How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy (pdf)