How to Reach a Safe Circular Economy?—Perspectives on Reconciling the Waste, Product and Chemicals Regulation

21.07.2021

Artikkelissa tarkasteltiin lainopin keinoin oikeudellista rajapintaa kemikaali- ja jätesääntelyn välillä siitä näkökulmasta, miten rajapinta vaikuttaa kiertotalouden tavoitteiden toteutumiseen. Rajapinta on monelta osin ongelmallinen materiaalien kierroille.

Artikkeli tarjoaa joitain ratkaisuja ja sääntelystrategioita helpottamaan rajapinnan aiheuttamia esteitä, mutta viime kädessä ehdottaa erillisestä jäte- ja tuotesääntelystä siirtymistä yhteen materiaalikiertoja käsittelevään sääntelykokonaisuuteen.

Tekijät: Joonas Alaranta & Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Journal of Environmental Law, Volume 33, Issue 1, March 2021

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Tulosten hyödyntäminen:

Artikkeli tarjoaa sääntelyratkaisuja, joilla voisi helpottaa materiaalikiertojen kemikaaliturvallisuuden edistämistä. Ratkaisut ovat useimmiten sellaisia, että ne vaativat isompia systemaattisia muutoksia, ja tästä syystä etenkin ministeriöt ja tutkimusorganisaatiot voisivat hyötyä niistä. Tutkimusorganisaatioille paperi tarjoaa myös syötettä jatkotutkimukseen.

Tutkimustulokset osoittavat EU-sääntelyssä olevia rakenteellisia puutteita ja epäloogisuutta kiertotalouden sääntelyn osalta.

Lisätiedot tutkimuksesta: 

Topi Turunen
topi.turunen@uef.fi

Joonas Alaranta
joonas.alaranta@uef.fi