Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot

29.01.2020

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tutkii CICAT2025- tutkimushankkeessa sääntelyyn perustuvia ohjauskeinoja, joilla voitaisiin kiihdyttää kiertotalouden liiketoimintaa. Tässä raportissa esitellään hankkeessa syksyllä 2019 toteutettu delfoi-tutkimus, jossa kartoitettiin asiantuntijoiden kokemusperäisiä näkemyksiä siitä, mikä Suomen lainsäädännössä toimii kiertotalouden liiketoiminnan edistämisessä, mikä toimii sitä vastaan ja mitä lainsäädäntöön perustuvia toimenpiteitä tarvittaisiin, jotta kiertotalouden liiketoiminta olisi kannattavaa ja kestävää. Tutkimuksen toteuttivat yliopistotutkija, ympäristöoikeuden dosentti Leila Suvantola ja tutkijatohtori Topi Turunen.

Tutustu raporttiin