Rationality, experiences or identity work? Sensemaking of emotionally tense experiences of organizational sustainability

09.11.2021

Tutkimme henkilöstön vastuullisuustyöhön liittyviä tunteita yhdessä yrityksessä. Yrityksessä on vahva vastuullisuustyön historia, mutta ulkoiset sidosryhmät arvostelevat yrityksen vastuullisuustyötä. Haastattelimme 25 yrityksen työntekijää eri yksiköistä ja eri maista.

Tunnistimme, että henkilöstö käyttää kolme strategiaa suhtautuessaan yrityksensä vastuullisuustyön arvosteluun. Ensimmäinen strategia korostaa numeeristen faktojen käyttöä vuorovaikutuksessa. Toisessa strategiassa nojataan vastuullisuustarinaan ja erityisesti yrityksen pitkään historiaan vastuullisuustyössä. Kolmas strategia puolestaan pyrkii häivyttämään ulkoa tulevaa jännitettä identiteettityöllä eli kolmannen strategian henkilöt näkevät itsensä vain vaalean vihreinä.

Tämän tutkimuksen linkki kiertotalouteen ja CICAT2025-hankkeeseen on, että työntekijät ja heidän kokemansa ylpeys omasta työnantajastaan ja sen vastuullisuus- ja kiertotaloustyöstä on selkeä voimavara yritykselle.

Tekijät: Bhavesh Sarna, Tiina Onkila & Marileena Mäkelä, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu: Social Responsibility Journal

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät:

Kaiken kokoiset yritykset. Työntekijät pitää nähdä selkeänä voimavarana ja kiertotalousviestinviejinä. Työntekijät osaavat kertoa yrityksensä onnistumisista erilaisissa sidosryhmäkohtaamisissa.

Tulosten hyödyntäminen:

Kun kiertotalous tai vastuullisuustyö nojaa selkeisiin faktoihin ja pitkään historiaan, työntekijöiden on helppoa kertoa näistä onnistumisista, kun he tapaavat sidosryhmiä.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Marileena Mäkelä
marileena.t.makela@jyu.fi