Stakeholder Engagement in Management Studies: Current and Future Debates

19.01.2022

 

Sidosryhmävuorovaikutuksella viitataan sidosryhmäsuhteiden tavoitteisiin, käytäntöihin ja vaikutuksiin yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Sidosryhmävuorovaikutusta käytetään yhä enemmän strategisen johtamisen, yritysten yhteiskuntavastuun sekä kestävän johtamisen tutkimuksessa kun taas markkinointiin, rahoitukseen ja HR:ään liittyvä tutkimus on vähäisempää. Sidosryhmävuorovaikutusta on kirjallisuudessa tarkasteltu kahdesta näkökulmasta: strategisesta ja normatiivisesta. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän näiden näkökulmien yhdistämistä ja tutkimusta sekä inhimillisestä että ekologisesta näkökulmasta. Jos sidosryhmävuorovaikutuksen tutkimus keskittyy olemassa olevien haasteiden ratkaisemiseen, voi se myös lisätä inhimillistä hyvinvointia.

Tekijät: Sybille Sachs, HWZ University of Applied Sciences Zürich ja Johanna Kujala, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Oxford Research Encyclopedias, Business and Management

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset, kaupungit ja kunnat

Tulosten hyödyntäminen: Ymmärrys sidosryhmävuorovaikutuksen tavoitteista, käytännöistä ja seurauksista lisääntyy.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Johanna Kujala
johanna.kujala@tuni.fi