Stakeholder value creation: Legitimating business sustainability

15.11.2019

#kestävääkiertotaloutta

Sidosryhmäyhteistyö ja sen yhteydessä tapahtuva arvonluonti ovat edellytyksiä sekä kestävälle kiertotaloudelle että Suomen tavoitteelle olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä. Yrityksillä on yhdessä sidosryhmien kanssa keskeinen rooli uusien kestävien toimintatapojen luonnissa ja vanhojen muuttamisessa.

Kattavan kirjallisuuskatsauksen perusteella esitämme, että yritysten ja sidosryhmien yhteistyötä ja arvonluontia kestävän kehityksen kontekstissa lähestytään karkeasti neljällä tavalla:

1) yrityskeskeinen näkökulma, jossa korostuu taloudellinen arvonluonti,

2) yrityskeskeinen näkökulma, jossa arvonluonti ymmärretään moniarvoisesti,

3) sidosryhmäyhteistyöhön keskittyvä näkökulma, jossa korostuu taloudellinen arvonluonti ja

4) sidosryhmäyhteistyöhön keskittyvä näkökulma, jossa arvonluonti ymmärretään moniarvoisesti.

Näistä näkökulmista erityisesti sidosryhmäyhteistyöhön ja moniarvoisuuteen keskittyvä tutkimus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää sitä, miten liiketoiminnassa voidaan luoda kestävää arvoa ja vahvistaa yritysten ja sidosryhmien merkitystä kestävän kiertotalouden edistäjänä.

Tekijät: Tapaninaho, Riikka & Kujala, Johanna

Julkaistu: Rendtorff J. (eds) Handbook of Business Legitimacy.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, keskusjärjestöt, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat

Tulosten hyödyntäminen:

Tutkimuksen tulokset tarjoavat kattavan kirjallisuuskatsauksen yritysten ja sidosryhmien välisestä yhteistyöstä ja arvonluonnista kestävän kehityksen kontekstissa. Tutkimuksen tulokset jäsentävät liiketoiminnan ja kestävän kehityksen välistä suhdetta ja pureutuvat sen taustalla oleviin erilaisiin jäsennyksiin. Tutkimuksen tuloksena esitettävä viitekehys auttaa sidosryhmiä ymmärtämään omia ja muiden jäsennyksiä liiketoiminnan ja kestävän kehityksen suhteesta sekä edistää siten keskustelun ja ymmärryksen syntymistä sidosryhmien välille. Tulokset auttavat myös ymmärtämään moniarvoisen sidosryhmäyhteistyön merkitystä ja tarpeellisuutta kestävän kiertotalouden edistämisessä sekä uusien toimintatapojen kehittämisessä.

Tutkimuksen tuloksia voi käyttää hyödyksi esimerkiksi sidosryhmäyhteistyötä ja arvonluontia koskevaan tutkimuskirjallisuuteen tutustumisessa, yritysten toiminnan ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä kestävän kehityksen kontekstissa sekä kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksessa ja opetuksessa.