Strategic decisions related to circular business model in a forerunner company - challenges due to path dependency and lock-in dependency and lock-in

13.01.2021

#kestävääkiertotaloutta

Kiertotalous merkitsee yrityksissä jopa radikaalia ajattelun ja tekemisen muutosta. Tätä muutosta yritystasolla on melko vähän empiirisesti tutkittu ja erityisesti miten sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat muutokseen ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin. Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan iiketoiminnan ja erityisesti kierotalouden liiketoiminnan strategisia liiketoimintapäätöksiä 20 vuoden ajalta ja mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttivat strategisiin päätöksiin ja miten ne vaikuttivat? Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kiertotalouden liiketoimintamallistrategioihin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritys pystyi murtautumaan polkuriippuvuudesta kehittämällä systemaattisesti yrityksen strategista osaamista, ottamalla huomioon markkinatilanteen ja kehittämällä organisaation innovaatiokykyä investoimalla uuteen osaamiseen sekä teknologiaan. Tulokset vahvistavat ymmärrystä, että huolimatta muutoksista liiketoiminnan kehittämisessä kohti kiertotaloutta, yrityksillä on mahdollisuus edetä ja onnistua kiertotalouden liiketoiminnassa.

Tekijät:

Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto
Ville-Veikko Piispanen, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2277977920957957

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset

Tulosten hyödyntäminen:

Yritykset voivat hyödyntää tuloksia heidän kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseksi ja ottaa huomioon miten ja miksi yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat yrityksen strategisiin päätöksiin erityisesti kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Hanna Lehtimäki
hanna.lehtimaki@uef.fi

Ville-Veikko Piispanen
ville-veikko.piispanen@uef.fi

Kaisa Henttonen
kaisa.henttonen@uef.fi