Sustainability Project Champions as Environmental Leaders in a City Organization: Driving the Urban Circular Economy

05.05.2023

 

Vaikka projektien rooli kestävän kehityksen muutoksessa on laajalti tunnustettu, ymmärrys projektijohtajien käyttäytymisestä kestävän kehityksen projekteissa on rajallista. Tutkimme project championeja, jotka toimivat ilman hierarkkista ja virallista valtaa ympäristöjohtajina ja ajavat kestävyysmuutosta toimijoiden ajattelutavassa ja kaupungin hallinnossa. Tarkastelemme project championien käytäntöjä ja ominaisuuksia kiertotalouden edistämisessä kaupunkiorganisaatiossa pitkittäiseen toimintatutkimukseen perustuen. Tutkimuksemme kontribuoi project champion- ja ympäristöjohtajuustutkimukseen lisäämällä ymmärrystä tavoista, joilla championit kehittävät kykyään edistää kestävyyttä hankkeen aikana.

Tekijät:
Jatta Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto
Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto
Ari Jokinen, Tampereen yliopisto

Julkaistu: South Asian Journal of Business and Management Cases, 12(1)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kaupungit ja kunnat

Tulosten hyödyntäminen:
Tutkimuksemme tuo uutta tietoa siitä, miten projektijohtajat toimivat ympäristöjohtajina sekä edistävät käytännöillään kiertotalousmuutosta kaupunkiorganisaatiossa.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Jatta Pitkänen
jatta.pitkanen@uef.fi
Itä-Suomen yliopisto