Sustainable Circular Economy in the Wood Construction Industry: A Business Opportunity Perspective

09.05.2022

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tärkeimpiä tekijöitä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa. Kuuden puunrakennusalan yrittäjän tapaustutkimuksessa kiertotalous on olennainen osa heidän liiketoimintaansa, koska heidän liiketoimintansa olennainen materiaali on kestävää ja uusiutuvaa, jonka käyttö osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tutkimuksemme mukaan kuusi tekijää vaikuttaa yrittäjän liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, oikeanlaiset ympäristöolosuhteet esim. markkivat ovat otolliset, yrittäjän sosiaalinen pääoma, aiempi tieto esim. markkinoista, kognitiiviset tekijät ja ylipäänsä yrittäjävalmius sekä liiketoimintamahdollisuuksien systemaattinen etsintä. Tutkimuksemme nostaa esille vuorovaikutuksen verkoston kanssa olevan tärkeä tekijä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa. Lisäksi voimme todeta, että kiertotalous yhdistää laajoja ja monimuotoisia toimijoita yhteen luoden siten uusia mahdollisuuksia.

Tekijät:
Ville-Veikko Piispanen, Itä-Suomen yliopisto
Sini-Tuulia Suokas, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopisto
Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: A Business Opportunity Perspective. South Asian Journal of Business and Management Cases. 2022;11(1):27-34.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot ja keskusjärjestöt.

Tulosten hyödyntäminen: Yhä enemmän tarvitsemme tiedon ja ymmärryksen lisäämistä kiertotaloudesta, materiaalikierroista ja mahdollisuuksista. Eri toimijoilla on tärkeä rooli näiden asioiden edistämisessä.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Ville-Veikko Piispanen
ville-veikko.piispanen@uef.fi