The Debate If Agents Matter vs. the System Matters in Sustainability Transitions—A Review of the Literature

05.07.2021

Artikkelissa tutkittiin toimijuutta kestävyysmuutoksissa kirjallisuuskatsauksella. Kestävyystransitiotutkimuksessa toimijuustutkimus on hajautunut läpi kentän. Toimijuus on kikka kiertotalouteen.

Tekijät: Katariina Koistinen ja Satu Teerikangas, Turun yliopisto

Julkaistu: Sustainability 2021

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Lisätiedot tutkimuksesta:

Katariina Koistinen
katariina.koistinen@utu.fi