The interagency cycle in sustainability transition

09.03.2021

Kirjoituksessa hylätään yleinen käsitys, jonka mukaan toimijuudessa on kysymys aina ihmisistä. Tutkimuksen kohteena on ihmisten ja ei-inhimillisen maailman välinen toimijuus, joka tulee kiertotalouden myötä entistä ajankohtaisemmaksi. Tulosten perusteella tällainen toimijuus nousee esiin ihmisten, materiaalien ja teknologioiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja kehittyy sykleittäin sopivissa olosuhteissa.

Havainnollistamme ilmiötä analysoimalla nollakuidun, ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutusta hyödyntämiskokeiluissa, jotka Tampereen kaupunki on yhdessä yritysten kanssa käynnistänyt Hiedanrannan kaupunginosassa. Metsäteollisuuden sivuvirtana syntynyt, Näsijärveen laskettu nollakuitu on alueen keskeinen ympäristöongelma ja odottaa kiertotalouden mukaista ratkaisua. Kirjoituksessa kehitetty uudenlainen näkemys toimijuudesta auttaa ymmärtämään kiertotalouteen liittyvää tiedonmuodostusta, teknologiavalintoja ja kestävyyspolkujen syntydynamiikkaa.

Tekijät: 

Ari Jokinen, Tampereen yliopisto
Jarmo Uusikartano, Tampereen yliopisto
Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto
Marika Kokko, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Research Handbook of Sustainability Agency (eds. Teerikangas, Satu, Onkila, Tiina, Koistinen, Katariina & Mäkelä, Marileena). London: Edward Elgar. Forthcoming in 2021.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Alaa ja ajatuksia uudistavat yritykset ym. organisaatiot, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Tulosten hyödyntäminen: Tulokset tarjoavat aineksia uusia mahdollisuuksia kartoittavaan työhön kiertotalouden kehittämisessä.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Ari Jokinen
ari.k.jokinen@tuni.fi