The Role of the CJEU in Shaping the Future of the Circular Economy

21.07.2021

Euroopan unionin tuomioistuimella (EUTI) voi olla olennainen vaikutus kiertotalouden kehittymiseen. Etenkin jätehuoltoa ja jätteen tuotteistamista käsittelevä oikeuskäytäntö voi olla erityisen merkittävää kiertotaloudelle.

Artikkeli näyttää, että EUTI:lla on ollut olennainen asema jätteiden tuotteistamista koskevan säänteyln kehityksessä. Artikkeli painottaa myös EUTI:n olennaista roolia transitiotilanteissa. Kiertotalous on lisäksi teema, jonka osalta monet EUTI:n ennakkoratkaisut ovat todennäköisiä. EUTI tulee epäilemättä puuttumaan vielä jätteiden tuotteistamisen yhteydessä jäte- ja kemikaalisääntelyn yhteensovittamiseen. Luonnollisena kehityskulkuna oikeuskäytännössä olisi siirtyminen kohti yhtä sääntelykehikkoa materiaalikierroille.

Tekijät: Topi Turunen & Joonas Alaranta, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: European Energy and Environmental Law Review Volume 30, Issue 2 (2021)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, päätöksiä tekevät viranomaiset

Tulosten hyödyntäminen:

Artikkeli analysoi useita kiertotalouden avaintapauksia EUTI:ssa ja selventää sen tekemien ennakkoratkaisujen sisältöä. Nämä tulkinnat ovat relevantteja kaikessa jätteiden tuotteistamista koskevassa oikeudellisessa päätöksenteossa. Lisäksi artikkeli antaa tieteelliselle yhteisölle syötettä jatkotutkimukseen sekä luo kiinnostavia näkökulmia EUTI:n asemaan tuomioistuimena.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Topi Turunen
topi.turunen@uef.fi

Joonas Alaranta
joonas.alaranta@uef.fi