A systematic literature review of the transition to the circular economy in business organizations: Obstacles, catalysts and ambivalences

07.07.2021

Teimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen yritysten kokemien esteiden ja katalyyttien kartoittamiseksi kiertotalouden käyttöönotossa. Katsaus käsitti 69 artikkelia, joiden perusteella tunnistimme selkeitä katalyyttejä, kuten mahdolliset taloudelliset hyödyt. Lisäksi selkeitä estäviä tekijöitä löytyi, kuten epävarmuus tai haasteet raaka-aineiden saamiseksi. Näiden lisäksi tunnistimme tekijöitä, jotka jossain asianyhteydessä toimivat katalyytteinä mutta toisessa yhteydessä toimivat esteinä, kutsumme näitä tekijöitä ambivalenteiksi tekijöiksi. Näitä ovat esimerkiksi lainsäädäntö, tuotesuunnittelu, ja yhteistyö.

Tulosten perusteella voimme sanoa, että yritykset tarvitsevat tukea erityisesti ambivalenttien tekijöiden kohdalla, myös lisätutkimus ambivalenttien tekijöiden osalta olisi hyödyllistä.

Tekijät: Milla Sarja, Tiina Onkila & Marileena Mäkelä, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu: Journal of Cleaner Production

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt. yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Tulosten hyödyntäminen:

Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti siinä, mitä kiertotalouden jalkauttamisessa kannattaa huomioida. Yritysten kokemat haasteet erityisesti kertovat käytännön tasolla, missä seikoissa säännöt ja käytännön toteutus eivät kohtaa ja joihin näinollen tarvitaan selkeyttä.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Milla Sarja
milla.s.sarja@jyu.fi