Theorizing Ideological Steering : The journey of the circular economy

14.09.2023

 

Ideologinen ohjaaminen ja kiertotalous ovat tämän väitöskirjan keskeiset käsitteet. Näistä kiertotalous on ollut yksi ympäristöpolitiikkaan määrittävistä käsitteistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tästä huolimatta ymmärrys siitä, kuinka kiertotalouden tyyppiset käsitteet tuottavat yhteiskunnallisia muutoksia on varsin rajattua.

Tavoitteena on laajentaa käsitystä siitä, kuinka normatiiviset ja laaja-alaiset politikan käsitteet toimivat välineinä yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi ja minkälaisten mekanismien kautta tämä prosessi toteutuu. Tätä tehtävää varten väitöskirja kehittää ideologisen ohjaamisen näkökulmaa.

Tekijä: Erkki-Jussi Nylén

Julkaistu: Trepo

Lisätiedot tutkimuksesta:
Erkki-Jussi Nylén
erkki-jussi.nylen@tuni.fi