Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions

17.03.2020

Teorian luonti on oleellinen osa tutkijan työtä. Tässä julkaisussa keskitymme siihen, miten teoriaa kehitetään. Keskityimme empiirisesti yritysostojen ja fuusioiden (M&A) tutkimuskenttään. Tutkimus perustuu 76 kpl vuosien 1966-2016 aikana arvostetuimmissa kansainvälisissä lehdissä julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin, jotka on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin. Analyysin perusteella erittelimme viisi teorian rakentamisen tyyppiä laadullisessa yritysostojen ja fuusioiden tutkimuksessa. Suurin osa julkaisuista kontribuoi suoraan M&A-tutkimuskenttään, eli keskipitkään (engl. middle range theory), ilmiölähtöiseen teoretisointiin.  Tulos herättää miettimään, että ilmiöitä tutkittaessa on tyypillistä kontribuoida lähikirjallisuuteen tunnetumpien teorioiden sijaan. Yhteenvetona, kutsumme uudelleen herättelemään keskipitkän teoretisoinnin merkitystä johtamisen tutkimuskentässä.

Julkaistu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522118303245

Tekijät: Satu Teerikangas, Helene Colman

Teerikangas and Colman 2020 (pdf)