Vastuullisuusarvot suomalaisten tekstiiliyritysten tarinoissa

31.01.2023

 

Artikkeli paneutuu suomalaisten tekstiiliyritysten viestintään yritysten kotisivuilta poimittujen tarinallisten tekstijaksojen kautta. Tutkimme tarinallisuutta vastuuviestinnän työkaluna retorisen analyysin keinoin. Havaitsimme, että yritykset hyödyntävät tarinallisuutta laajalti vastuullisuusmielikuvien rakentamisessa. Tarinoihin liittyy olennaisesti ajatus kerrottujen tapahtumien edustavuudesta ja symbolisesta merkityksestä; tarinat kertovat yrityksen tavasta toimia. Tarinarakenteeseen nivoutuu usein luontevasti myös ajatuksia muutoksesta, ongelmien ratkaisusta ja paremman maailman rakentamisesta, jotka ovat vastuullisen toiminnan keskeisiä elementtejä. Tekstiiliyritysten vastuullisuustarinoissa toistuvina teemoina esiin nousivat 1) kestävyys, 2) pikamuodin vastustaminen ja ajattomuus, 3) tiedostava kuluttaminen, 4) läpinäkyvät prosessit, 5) suomalaisuus ja lähituotanto sekä 6) suomalainen luonto. Vastuullisuusviestintä on osaltaan sidosryhmien välistä neuvottelua vastuullisuuden merkityksestä sekä yrityksiltä odotetun vastuullisuuden luonteesta ja laajuudesta. Tämä taas kytkeytyy olennaisesti kestävän liiketoiminnan kehittymiseen ja sitä kautta muun muassa kiertotalouden vauhdittamiseen.

Tekijät:
Ville Virsu, Turun yliopisto
Paula Sjöblom, Turun yliopisto
Marileena Mäkelä, Jyväskylän yliopisto
Tiina Onkila, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu: VAKKI Publications: Responsible Communication.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot ja keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen: Tarinallisuus on yritysviestinnässä paljon puhuttu mutta usein hieman epämääräiseksi jäävä käsite. Artikkeli esittelee ja erittelee, mitä tarinallisuus voi käytännössä tarkoittaa yritysten viestinnässä ja miten se kytkeytyy vastuullisuuden viestimiseen. Tämä voi avata käsitettä ja tarinan käyttötapoja yritysten vastuullisuusviestintää suunnitteleville. Vastuullisuuden, viestinnän ja kielen tutkijoille artikkeli tarjoaa tietoa yritysten itsemäärittelyn tavoista vastuullisuuskysymysten osalta sekä mahdollisesti ideoita monitieteisen vastuullisuusviestintätutkimuksen näkökulmien valintaan.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Ville Virsu
Turun yliopisto
ville.virsu@utu.fi

Paula Sjöblom
Turun yliopisto
papisjo@utu.fi

Marileena Mäkelä
Jyväskylän yliopisto
marileena.t.makela@jyu.fi

Tiina Onkila
Jyväskylän yliopisto
tiina.onkila@jyu.fi