Mikä ihmeen katalyytti?

28.11.2019
Kuva: Jani Ikonen

CICAT2025-tutkimuksen keskiössä on kiertotaloutta vauhdittavat tekijät eli kiertotalouden katalyytit. Kiertotalouden katalyyttina voi toimia niin uudenlainen prosessointiteknologia, liiketoiminta- tai johtamismalli, laki, kannustava kieli tai vaikuttava kuva. Kokoonnuimme 22.11. tutkimuskonsortiomme porukalla yhteen keskustelemaan katalyyttitutkimuksen tuloksista. Samalla keskityimme myös katalyytti-käsitteen syvempään ymmärtämiseen, sillä käsitteenä se on monille tutkijoille varsin uusi.

Työpajan aikana CICAT2025:n visuaalisessa viestinnässä vahvasti mukana oleva kuvittaja Jani Ikonen teki visuaalisia muistiinpanoja keskusteluista. Tässä muutamia poimintoja hänen oivaltavista kuvituksistaan tuon päivän ajalta.

Jani Ikonen